منطقه پولی یورو و اعضای آن

منطقه پولی یورو و اعضای آن


دومین واحد پول رایج جهان بعد از دلار واحد یورو می باشد که مربوط به اتحادیه اروپا و کشور های اروپایی است. این واحد پول که در سال ۱۹۸۹ میلادی به تصویب اتحادیه اروپا رسید تا کنون به عنوان واحد پول کشورهای اروپایی باقی مانده است. 

بعد از دلار آمریکا که اولین واحد پول جهانی به شمار می آید یورو دومین واحد پول است که بیشترین رواج را در دنیا دارد و این روزها ارزش آن از دلار هم سبقت گرفته است و همچنان رو به افزایش است. واحد پول یورو مربوط به یک اتحادیه مالی و اقتصادی اروپایی است که شامل تعدادی از کشورهای قاره اروپا می باشد. این کشورها همه عضو اتحادیه اروپا بوده و از واحد یورو به عنوان واحد پول رسمی‌ خود استفاده می کنند.

در زمان حاضر منطقه یورو شامل هجده کشور اروپایی می باشد که ازجمله آنها انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی می باشند. اما به تازگی انگلیس از آن خارج شده است. سیاست‌های پولی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و زیرمجموعه یورو توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود و همه کشورهای عضو باید از آن پیروی کنند. این بانک (بانک مرکزی اروپا) توسط رئیس و شورایی تشکیل شده از رئسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو مدیریت می شود.

به غیر از بریتانیا یا همان انگلستان بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد داده اند که از شرایط منطقه یورو حمایت کرده و از آن پیروی کنند. تاکنون هیچ کدام از کشورها عضو این اتحادیه (اتحادیه واحد پول یورو) از آن جدا نشده اند به جز بریتانیا! همچنین بعضی از کشورها نظیر ترکیه تلاش می کند تا با ورود به اتحادیه اروپا بتواند از واحد پول یورو استفاده کند.

منبع: ویکی پدیا