سود افزایش قیمت دلار در جیب دولت

سود افزایش قیمت دلار در جیب دولت


دوباره پایان سال رسیده و پای افزایش نرخ ارز به میان آمده چیزی که در پایان هر سال شاهد آن هستیم و کسی پاسخگوی آن نیست. به نظر می رسد خود دولت که متولی کنترل بازار است عامل این افزایش نرخ باشد. اگر هم نباشد مقصر است چون بازار را کنترل نمی کند.

در دولت فعلی خبرهای زیادی مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش نرخ بی کاری، و رشد تراز تجاری شنیده شد اما خبری از کنترل بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز شنیده نشد. گویا این مشکل یعنی چند نرخی بودن قیمت دلار و نوسانات آن از اقتصاد ایران حذف نمی شود.

افزایش قیمت دلار در این روزها طبیعی است؟

بخشی از افزایش قیمت دلار در این روزها طبیعی است. یعنی با کسر تورم داخلی از تورم خارجی قیمت دلار محاسبه می شود که این مورد در ایران نیز صادق است. و تا حدودی باعث افزایش قیمت دلار می شود. از سوی دیگر کمبود ارز نیز می تواند تاثیر گذار باشد. تحریم و عدم مبادله نفت با دلار باعث شده ارز در داخل کشور کم باشد و این کمبود باعث افزایش قیمت آن است.

وضعیت اقتصادی بازار ارز در آینده

با روند فعلی دولت پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی به همین صورت ادامه یابد و قیمت دلار نیز در بازار با نوسانات روبرو باشد و همچون گذشته در سال جدید چند درصدی بر قیمت آن افزوده شود. همچنین نرخ بی کاری و تورم نیز به صورت اسمی کنترل شود.