سرمایه گذاری سودآور در بازار طلا

سرمایه گذاری سودآور در بازار طلا


بازار طلا یکی از مناسب ترین و سودآور ترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران و جهان است که می توان در آن سرمایه گذاری کم ریسک و سودآوری آنجام داد. گرچه بازار ارز از جمله بهترین بازارهای سرمایه گذاری است اما این به معنی بدون سود بودن دیگر بازار ها نظیر بازار طلا نیست. بازار طلا نیز بازار خوب و پرسودی برای سرمایه گذاری است. 

یکی از تحلیلگران بازار می گوید وضعیت بازار جهانی طلا بسیار خوب و امیدوارکننده است و به نظر می رسد نرخ طلا رو به افزایش است. با توجه به این که  قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح خود در ماه های اخیر رسیده این امید وجود دارد که قیمت آن بیشتر نیز بشود پس سرمایه گذاری در این بازار می تواند پر سود باشد.

ادامه رشد قیمت جهانی طلا

این طور به نظر می رسد که رشد قیمت طلا ادامه داشته باشد زیرا سیاست های آمریکا و وضعیت منطقه طوری است که باعث شده قیمت طلا افزایش پیدا کند و این وضعیت به همین منوال ادامه دارد. بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه خود را در بازار طلا قرار داده اند و سود خوبی نیز به دست آورده اند. خیلی از مردم نیز پول های خود را صرف خرید طلا و سکه می کنند که این سرمایه خوبی محسوب می شود.

البته بازار بورس هم سرمایه گذاری خوبی است و می توان از آن سود خوبی بدست آورد اما چون خرید و فروش در بورس برای هر کسی ممکن نیست بیشتر افراد سمت بازار طلا می روند.