یارانه ثروتمندان حذف می شود یا نه؟

یارانه ثروتمندان حذف می شود یا نه؟


حذف یارانه ثروتمندان! چیزی که چند سالی می شود همه منتظر اقدام دولت در اینباره هستند اما خبری از آن نمی شود. حتی یارانه برخی اقشار جامعه که ثروتمند نیستند حذف می شود اما از یارانه ثروتمندان چیزی کم نمی شود. دولت خود از این حذف سخن به میان آورده اما در عمل به آن تعلل دارد یا این که قصد انجام آن را ندارد.

تا امروز سخنان زیادی در مورد حذف یارانه ثروتمندان به میان آمده اما هنوز هیچ اقدامی به انجام نرسیده است. وزیر رفاه چند وقت پیش در مصاحبه ای گفته: ما تلاش داریم افراد ثروتمند خود از دریافت یارانه انصراف دهند و دیگر ما مجبور نشویم حساب آنها را بررسی کنیم.

اگر در فرصت داده شده افراد ثروتمند درخواست حذف یارانه را انجام ندادند آن وقت باید با روش های دیگری ثروت آنها را تشخیص دهیم. ما به هیچ وجه دوست نداریم حساب کسی را بررسی کنیم اما زمانی که افراد اعلام درستی از ثروت خود انجام ندهند ما مجبور به بررسی حساب های بانکی هستیم.

سرکشی حساب افراد با مصوبه مجلس!

اخیرا در مجلس طرحی تصویب شده که در آن دولت سه ماه فرصت دارد افراد پردرآمد را شناسایی کند و یارانه آنها را حذف کند. طی این طرح دولت مجبور است حساب های بانکی آنها را بررسی کند و کسانی که نمی خواهند دولت حساب های آنها را چک کند خود از دریافت یارانه انصراف دهند.

امیدواریم با این مصوبه مجلس در این چند ماه دولت یارانه ثروتمندان را حذف کند و از این طریق بتواند یارانه نیازمندان را افزایش داده و یا مشکلات اقتصادی را حل کند.