مخالفت فدرال رزرو با بیت کوین

مخالفت فدرال رزرو با بیت کوین


بیت کوین ارز دیجیتالی جدید که در زمان کوتاه توجه بازار را به خود جلب کرد و برخی از سرمایه گذاران را نیز به سمت خود کشید و توانست در ماه های اول قیمت خوبی را به خود اختصاص دهد اما حالا قیمت آن افت کرده و بازارش رو به کسادی است. به نظر می رسد کسی با این ارز دیجیتال پر حاشیه موافق نیست. بانک مرکزی آمریکا نیز اخیرا مخالفت خود را با آن ابراز کرده است.

فدرال رزو یعنی بانک مرکزی آمریکا اخیرا به وسیله یکی از مدیران ارشد خود اعلام کرده که بیت کوین در فدرال رزرو مفهومی ندارد و ما به آن توجه نمی کنیم. استفاده از بیت کوین در بانک مرکزی آمریکا می تواند باعث ایجاد رکود و شوک اقتصادی شود.

فدرال رزرو تا آنجا که بتواند بیت کوین را سرکوب می کند و با خرید و فروش آن مخالف است. ورود بیت کوین به بازار آمریکا می تواند ارز و طلا را از رونق بی اندازد.

نوسانات غیر منتظره قیمت بیت کوین

یکی از کارشناسان بورس آمریکا نیز می گوید بیت کوین غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی است و ناگهان می بینید قیمت آن در بازار افزایش می یابد و یک آن شاهد شکست آن خواهید بود. این ارز دیجیتال با سیاست های پولی آمریکا رابطه ای ندارد اما از نظر اقتصادی خوب است. با استفاده از بیت کوین می توان ارز و پول های کاغذی را کنار گذاشت و از بیت کوین استفاده کرد. تنها مشکل آن عدم سکون قیمت آن است.

نکته دیگر این است که اکثر سرمایه گذاران فعلی بیت کوین دلالان و سودجویان است که می خواهد از نوسانات قیمت بیت کوین جهت سود خود استفاده کنند.