بالاخره نرخ تورم دورقمی شد!

بالاخره نرخ تورم دورقمی شد!


نرخ تورم که به گفته دولت یک رقمی شده بود و رئیس جمهور دائما نرخ تورم یک رقمی را به رخ مردم می کشید بالاخره دورقمی شد. به گفته رئیس بانک مرکزی نرخ تورم در شش ماهه دوم امسال دورقمی شده و ترم افزایش یافته است.

در این سالها دولت یازدهم و دوازدهم تمام تلاشش را کرد تا به مردم بگوید نرخ تورم پایین است و به نوعی در کشور تورم نداریم و این سخنان را آمار و ارقام نیز تایید می کرد اما مردم آنرا در زندگی خود نمی دیدند. 

اما بالاخره بانک مرکزی گزارشی را صادر کرد که در آن اعلام شد نرخ تورم کشور دورقمی شده است. گفته می شود تورم در شهرهای مختلف متفاوت است و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است اما میانگین این نرخ در کشور دو رقمی شده است.

نکته جالب این است که این اتفاق زمانی رخ داده که هیچ اتفاق جدیدی در اقتصاد کشور رخ نداده و قیمت نفت نیز همچنان همان قیمت سابق است. تحریم ها اما زیاد شده که آن هم به قول دولت از جانب آمریکا لغو شده است.