قیمت دلار چقدر حباب دارد؟

قیمت دلار چقدر حباب دارد؟


بازار ارز و سکه عمدتا دچار حباب در قیمت ها می شده و معمولا قیمت آن با حباب همراه بوده است به طوری که این حباب در فواصل مختلف کوچک و بزرگ می شده است. قیمت دلار نیز به همین صورت دچار حباب در قیمت شده است و با بروز مشکلات اقتصادی و یا رویدادهای سیاسی این حباب کوچک و بزرگ می شود.

تلاش همه فعالین اقتصادی بر این بوده که روشی برای کاهش این حباب ها پیدا کنند و اکثر آنها نظر بر این دارند که توزیع ارز دولتی بهترین روش در حال حاضر است که می تواند حباب دلار را کاهش دهد و قیمت آن را واقعی کند.

محاسبه قیمت واقعی دلار 

یکی از این فعالین اقتصادی می گوید نرخ ارز و دلار تاثیر زیادی بر تولیدات داخلی و قیمت تمام شده اجناس دارد و کاهش نرخ ارز برای تولید کننده و اقتصاد داخل مفید است. بنابر محاسبات ما قیمت واقعی دلار در زمان فعلی ۴۰۰۰ تومان است و بیش از این حباب می باشد. در واقع الان ۵۰۰ تومان از قیمت دلار حباب است که باید از بین برود و قیمت ارز یکسان سازی شود.

نوسانات نرخ ارز در بازار و جامعه تاثیر زیادی دارد و بر همین اساس نرخ اجناس وارداتی و حتی تولید شده در داخل نیز تغییر می کند و این به طور مستقیم در زندگی مردم تاثیر می گذارد.

لزوم کاهش حباب قیمت دلار

دولت باید تمام تلاش خود را برای کنترل بازار و قیمت دلار انجام دهد تا دیگر شاهد جهش نرخ ارز نباشید. مظنه دلار در این روزها به خاطر پایان سال افزایش یافته که به سرعت کاهش خواهد یافت و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

با وجود این که قیمت نفت نیز در این سالها ثابت بوده و قیمت مناسبی نیز دارد دیگر دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و قیمت دلار باید کاهش یافته و ثابت شود.

ثبات اقتصادی یعنی این که قیمت ارز و فراورده های نفتی و به دنبال آن قیمت اجناس ثابت باشد و مردم این ثبات را در زندگی و جامعه احساس کنند. افزایش قیمت دلار از جمله عواملی است که باعث برهم خوردن ثبات اقتصادی می شود.