دلار به نفع طلا عمل می کند

دلار به نفع طلا عمل می کند


قیمت دلار در بازار آزاد که دچار جهش شده بود و به چهارهزار و هفتصد تومان رسیده بود با ورود دلارهای خانگی سرکوب شده و به قیمت قبل برگشت. اما طلا در بازارهای جهانی قیمت خوبی را تجربه کرد که رد چند ماه اخیر بی سابقه بوده است.

دلار در دولت های مختلف آمریکا دچار نوسانات مختلف شده است. مسئولین قبلی امریکا معتقد بودند ارزش دلار باید کم شود تا اقتصاد آمریکا رونق بگیرید اما مسئولین فعلی این گشور اصرار بر ارزشمند شدن دلار دارند.

رابطه قیمت دلار و طلا

قیمت دلار و طلا با هم رابطه عکس دارند و هرچه قیمت دلار کاهش یابد قیمت طلا افزایش خواهد یافت و هرچه قیمت دلار افزایش یابد ارزش طلا کاهش خواهد یافت. با توجه به این که در چند روز اخیر نرخ دلار در بازار کاهش یافته و نسبت به دیگر ارزهای بین اللملی دچار کاهش شده است بنابراین افزایش قیمت طلا معقول است.

یکی از اقتصاددانهای آمریکایی می گوید افزایش قیمت طلا همچنان ادامه خواهد داشت و این افزایش قیمت تا زمانی که دلار کاهش داشته باشد ادامه دار است.

مشکل دولت آمریکا در افزایش ارز دلار

گفته می شود دولت آمریکا دچار مشکل در افزایش ارز دلار در مقابل یورو و دیگر ارز های بین اللملی شده است به طوری که دیگر توان مقابله با آنها را ندارد و همین دلیل کم ارزش شدن دلار شده است.

با توجه به افزایش مداوم نرخ طلا در این روزها پیش بینی شده سرمایه گذاران وارد بازار طلا شوند و سرمایه خود را در این بازار قرار دهند و در این صورت تقاضای طلا افزایش خواهد داشت.