چه چیزی باعث افزایش قیمت طلا شده؟

چه چیزی باعث افزایش قیمت طلا شده؟


قیمت جهانی طلا با نرخ دلار رابطه مستقیم دارد و هرچه ارز دلار کمتر شود قیمت طلا بالاتر می رود. در ماههای اخیر نیز شاهد کاهش نرخ دلار و افزایش ارز طلا بوده ایم. به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دارد و قیمت طلا باز هم افزایش خواهد یافت.

برخی براین باوزند که جنگ بین آمریکا و کره شمالی باعث افزایش قیمت طلا شده است و در صورت ادامه این رویداد و جنگ طلبی آمریکا بازهم نرخ دلار کاهش یافته و قیمت طلا بیشتر می شود.

رشد طلا در امسال بی سابقه بوده و تنها دلیلی که می توان برای آن ذکر کرد کاهش ارزش دلار می باشد. البته احتمال جنگ آمریکا و کره شمالی نیز بر این افزایش قیمت تاثیر گذاشته است.

سرمایه گذاران با دقت در این بازار عمل کنند و تمام سرمایه خود را نیز در بازار طلا صرف نکنند. می توانند از بازار های دیگر مانند بورس و بازار ارز نیز استفاده کنند.