پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان

پیش بینی بانک جهانی درمورد ثروت جهان


با این که به ظاهر همه فکر می کنند اقتصاد جهانی رو به زوال است و انسانها فقیر تر می شوند اما یکی از بانک های برجسته جهانی پیش بینی کرده ثروت جهانی در حال افزایش است و مردم روزبه روز پولدارتر می شوند. بانک جهانی پیش بینی کرده افراد ثروتمندتر خواهند شد.

بنابر گزارش بانک جهانی کل ثروت جهان روزبه روز در حال افزایش است و این نکته مثبتی است که خبراز آینده ای خوش دارد. اگرچه این موضوع شکاف میان اقشار جامعه را کاهش نداده و هنون فقیر و غنی از هم جدا هستند و این جدایی بیشتر نیز می شود. یعنی ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر می شوند.

طی این گزارش بیشترین ثروت جهان در دست آمریکایی ها و کمترین ثروت در دست آفریقا تعیین شده است. یکی از مکانهای انباشت این ثروت ها بازار سرمایه می باشد. یعنی بازار ارز، بازار دلار، بازار نفت و بازار طلا که ثروت بسیاری را در خود نگه داشته اند.

ارز و دلار جز ثروت حساب شده

گفته شده این ثروتها شامل سرمایه های طبیعی مانند نفت و گاز، ماشین آلات، درآمد اشخاص و ثروت های فیزیکی مانند پول و ارز و دلار و طلا می باشد. البته سهام داخل بورس نیز سرمایه محسوب می شود اما از نظر این بانک تایید نشده است.

در این میان برخی کشورها مانند چین و ژاپن ثروت رو به رشدی دارند و برخی دیگر همچون تانزانیا با کاهش ثروت مواجه شده اند. در این گزارش از ایران حرفی به میان نیامده است.