پیش بینی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸

پیش بینی رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸


سال گذشته میلادی را با رشد اقتصادی چند درصدی طی کردیم و سال جدید را با امید رشد ۵ درصدی در اقتصاد شروع کردیم. یکی از سازمان های اقتصادی بین المللی پیش بینی کرده ایران در سال ۲۰۱۸ رشد پنج درصدی در اقتصاد خواهد داشت. این سازمان گفته رشد ایران بر اساس فروش نفت و کالاهای نفتی خواهد بود.

با توجه به این که رشد اقتصاد جهانی در حدود ۲ درصد پیش بینی شده است بنابراین رشد اقتصادی ایران نسبت به رشد اقتصاد جهانی بیشتر خواهد بود. این تفاوت چیزی در حدود دو برابر می باشد. این سازمان همچنین پیش بینی کرده رشد اقتصادی برخی کشورها منفی نیز خواهد شد.

با این که قیمت جهانی نفت تغیراتی را به همراه داشته و ارزش طلا و نرخ ارز نیز دچار نوسان شده اند اما با این حال پیش بینی شده بیشتر کشورها رشد اقتصادی داشته باشند و رشد اقتصاد جهانی نیز مثبت شود. 

رتبه بندی کشورها بر اساس رشد اقتصادی

اما رتبه بندی رشد اقتصادی بطوری است که چین مانند سال های گذشته رتبه اول رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. چین دومین کشور بزرگ از نظر اقتصاد می باشد که تولید ناخالص بسیاری دارد و همین اقتصاد پویا است که باعث افزایش رشد اقتصادی آن می شود.

البته کشورهای توسعه یافته نیز در این لیست وجود دارند و رشد اقتصادی آنها نیز افزایش یافته که دیگر به آن اشاره ای نمی کنیم. گفته شده عناصر تاثیر گذار در رشد اقتصادی تولیدات کشاورزی، پتروشیمی، خودروسازی، صادرات نفت و دیگر فعالیت های صنعتی که باعث افزایش رشد اقتصادی می شوند.

کشورهای در حال توسعه نرخ کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند و دلیل آن هم اقتصادی در حال رشد آنها است که هنوز به اندازه اقتصاد کشورهای توسعه یافته قدرتمند و پویا نشده است.