آشنایی با افغانی، واحد پول افغانستان

آشنایی با افغانی، واحد پول افغانستان


یکی از واحد های پولی عجیب واحد پولی افغانی است که مربوط به کشور افغانستان است. این واحد پول مانند واحد پولی عباسی که مربوط به حکومت صفویان در ایران بوده می باشد. افغانی نیز مانند دیگر ارزها اجزاء کوچکتری به نام «پول» دارد که یک صدم افغانی ارزش دارد. یعنی هر افغانی برابر با صد پول می باشد.

علامت اختصاری واحد پول افغانی AFN است و ارزش آن در منطقه بسیار زیاد است. افغانستان به دلیل ضعف موجود در اقتصاد آن برای جلوگیری از کاهش ارز پول خود ارز دلار در بازار تزریق می کند و با این روش ارز پول خود را حفظ می کند. در واقع ارزش افغانی کاذب است و به صورت حبابی بالا نگه داشته شده است. اما به هر حال ارزش آن نسبت به دیگر ارزهای منطقه بسیار زیاد است. 

مقایسه افعانی با دیگر ارزها

در مقایسه افغانی با دیگر ارز ها به این نتیجه می رسیم که ارزش هر افغانی پانصد برابر ریال است. یعنی هر پانصد ریال برابر یک افغانی می باشد. اما ارزش افغانی نسبت به ارزهای بین المللی پایین تر است. هر پوند انگلیس برابر با نود افغانی است و هر دلار آمریکا برابر شصت افغانی می باشد. همچنین هشتاد افغانی به اندازه یک یورو ارزش دارد.