رشد پایاپای نرخ دلار و سکه در بازار

رشد پایاپای نرخ دلار و سکه در بازار


دو عنصر اصلی بازار سرمایه یعنی ارز و طلا در اواخر سال در حال افزایش نرخ هستند. دلار و سکه همپای یکدیگر در حال رشد هستند و هر یک پشتیبان دیگری برای افزایش قیمت می باشد. هنوز بانک مرکزی نتوانسته قیمت این دو اصل بازار سرمایه را کنترل کند و قیمت آنها را کاهش دهد.

دلار و سکه روزهای خوش خود را طی می کنند به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و پانصد هزار تومان و قیمت دلار در بازار چهارهزار و ششصد تومان می باشد. با این که قیمت دلار پس از جهش دو روزه خود دوباره کاهش یافته بود اما بازهم نرخ آن دچار نوسان شده و رشد پیدا کرده است. 

افزایش قیمت سکه

قیمت سکه هم افزایش یافته که برخی می گویند علت آن افزایش قیمت جهانی طلا می باشد. اما چیزی که مهم است همراهی دلار و سکه با یکدیگر برای افزایش قیمت می باشد.

دیگر ارزها مانند یورو و پوند نیز تغییراتی داشته اند اما به اندازه دلار آمریکا رشد نکرده اند. دلار دولتی نیز قیمت سه هزار و ششصد تومان دارد که این قیمت تاثیری در قیمت بازاری دلار نداشته است. 

قیمت سکه در روزهای گذشته چند هزار تومانی افزایش یافت و به دنبال آن قیمت دلار نیز در بازار آزاد رشد پیدا کرد. بنابراین قیمت طلا نیز در هر اونس افزایش یافته و بازار طلا و طلا فروشان دچار تغییر شده است.