با یک میلیون تومان صاحب سکه شوید!

با یک میلیون تومان صاحب سکه شوید!


بانک مرکزی طرح جدیدی با عنوان پیش فروش سکه آغاز کرده که باعث بی رونق شده حراجی سکه شده است. در این طرح فرد با پرداخت یک میلیون تومان یک عدد سکه پیش خرید می کند و در موعق مقرر باقی مانده قیمت سکه را پرداخت خواهد کرد. در این طرح هیچ محدودیتی برای پیش خرید سکه وجود ندارد.

طرح پیش فروش سکه از این جهت مطرح شده که از این طریق بتوان قیمت بازار سکه را کنترل کرد و سرمایه های سرگردان موجود در دست مردم را به سمت بازار سکه جذب کرد. متقاضی جهت پیش خرید سکه باید به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کند و با پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب سکه را پیش خرید کند.

طبق اعلام بانک مرکزی قیمت نهایی سکه تعیین نشده و خریدار باید مابقی قیمت سکه را هنگام تحویل پرداخت کند. امیدواریم بازار پیش فروش سکه مانند حراج سکه محل کاسبی و سودجویی دلالان نشود. با شروع پیش فروش سکه تعادل در بازار سکه به وجود می آید و بازار عرضه و تقاضا برابر می شود.

اما برای جلوگیری از ورود دلالان به این بازار و سودجویی آنها از پیش فروش سکه باید تدبیری اندیشید تا فقط مردم و سرمایه گذاران از این بازار بهره مند شوند و دست دلالان سکه از آن کوتاه شود.