چینی ها دست از سر بیت کوین برنمیدارند!

چینی ها دست از سر بیت کوین برنمیدارند!


از حال و روز پول مجازی جدیدالورود بین کوین در چین خبرهای جالبی بدست آمده است. استخراج بیت کوین به عنوان ارز مجازی یا ارز دیجیتال در چین همچنان برای چینی ها پر سود است و حتی اگر ارزش آن کمتر از این هم شود به کار خود ادامه خواهند دارد.

میزان مصرف برق در اثر استخراج بیت کوین بسیار زیاد است به طوری که این مصرف سرسام آور می تواند هزینه های آن را بسیار افزایش دهد. به طوری که نگرانی دولت چین را به همراه داشته است.

بنابر تحقیق های به عمل آمده محاسبات مالی در کشور چین بر اساس بیت کوین انجام می شود و عملا پولی بین آنها رد و بدل نمی شود. پس ارزش آن را دارد که به جای استفاده از پول باز هم سراغ بیت کوین بروند.

جهت جلوگیری از مصرف زیاد برق در اثر استخراج بیت کوین در چین مسئولین با این کار به مقابله برخواسته اند. به هر حال چیزی که مشخص است این است که تولید و استخراج بیت کوین در چین بسیار رونق دارد و چینی ها به این راحتی دست از سر بیت کوین بر نمی دارند حتی اگر برق زیادی مصرف کنند.

افزایش روز به روز ارزش بیت کوین در این دوران موجب شده افراد جدیدتری به سوی استخراج آن روی آورند و برای پولدار شدن به دنبال بیت کوین باشند. کشور چین خود حدود نیمی از استخراج بیت کوین جهان را به عمل می آورد و به همین دلیل نرخ مصرف برق در این کشور بسیار زیاد است.

منبع: دیجیاتو