افزایش تولید نفت ایران و عربستان

افزایش تولید نفت ایران و عربستان


تولید نفت کشورهای تولید کننده تاثیر زیادی در قیمت جهانی نفت دارد. نفت اوپک، نفت برنت و نفت آمریکا هر یک می توانند قیمت جهانی نفت را تغییر دهند. اخیرا خبرهایی مبنی بر افزایش استخراج و تولید نفت خام در ایران به گوش می رسد که می تواند بر قیمت نفت تاثیرگذار باشد.

گفته شده در ماه گذشته تولید نفت ایران افزایش یافته و این افزایش به اندازه ۳۰ هزار بشکه در روز بوده است. افزایشی که ممکن است به دنبال خود قیمت جهانی نفت را نیز افزایش دهد. چند وقتی می شود که ونزوئلا استخراج نفت خود را کاهش داده و به همین جهت عربستان و ایران با افزایش تولید نفت خام خود قصد جبران کاهش نفت ونزوئلا را دارند. در این میان تولید نفت اوپک و روسیه تغییری نداشته است.

گزارشات منتشر شده نشان می دهد تولید نفت روسیه تغییر زیادی نداشته اما تولید نفت اعضا اوپک چیزی در حدود ۲۰ هزار بشکه افزایش یافته است و این افزایش به خاطر کاهش تولید ونزوئلا می باشد. گفته می شود روسیه قصد محدودکردن تولید نفت خود را دارد و می خواهد استخراج نفت بیش از این مقدار نباشد. 

کاهش تولید نفت ونزوئلا

برخی می گویند علت کاهش تولید ونزوئلا رکود شدید و کاهش سرمایه و سرمایه گذار است به طوری که باعث شده این کشور تولید نفت خود را تا ۳۰ هزار بشکه کاهش دهد و این رقم در تاریخ تولید نفت ونزوئلا کم سابقه است.

عربستان اما در این میان تولید نفت خود را به شدت افزایش داده تا از این طریق بتواند قیمت نفت را کاهش دهد و ارزش نفت ایران بیش از این کاهش یابد تا اقتصاد کشور دچار مشکل شود. راه حل این مشکل تنها با بستن درب چاه های نفت و تولیدات غیر نفتی ممکن خواهد شد.