پیش فروش سکه بجای حراجی سکه

پیش فروش سکه بجای حراجی سکه


چند روز پیش مسئولین بانک مرکزی خبر از پیش فروش سکه دادند و گفتند در برخی شعب منتخب بانک ملی سکه پیش فروش خواهد شد. به نظر می رسد این پیش فروش جایگزین حراجی های سکه در نظر گرفته شده است. حراجی سکه نیز با هدف کاهش حباب سکه پا در بازار سکه گذاشت که رفته رفته از رونق آن کاسته شد و در آخر فقط پاتوق دلالان سکه و محلی برای درآمد زایی آنها شد.

پیش فروش جای حراج را گرفت

با بی رونق شدن حراجی ها بانک مرکزی تصمیم بر آغاز پیش فروش سکه در شعب بانک ملی کرد تا بتواند بی رونقی حراجی ها را جبران کند و از طرفی نیز قیمت سکه را در کنترل خود بگیرد. امروز زمان شروع پیش فروش سکه بود.

بنابر تصمیم بانک مرکزی پیش فروش سکه با مبلغ یک میلیون تومان پیش پرداخت و پرداخت مابقی قیمت سکه در زمان تحویل انجام می شود. سکه های پیش فروش شده در موعد مقرر شش ماهه و یا یک ساله به مشتری تحویل داده می شود.

پیش خرید سکه در شعب منتخب بانک ملی

جهت پیش خرید سکه بهار آزادی می توانید به یکی از شعب منتخب بانک ملی در هر یک از استان ها مراجعه کرده و پس از پرداخت پیش پرداخت در زمان مقرر سکه خود را دریافت کنید. در ضمن هیچ محدودیتی برای پیش خرید سکه وجود ندارد و خریداران می توانند در حد توان خود سکه خریداری کنند.

اقتصاددان ها بر این باورند که این روش می تواند تا حدودی از قیمت سکه بکاهد و حباب آن را کنترل کند اما برای جلوگیری از افزایش قیمت و سودجویی دلالان باید روشی اساسی پیدا کرد که دیگر دلالان سکه نتوانند در این بازار کاسبی کنند.