تک نرخی شدن ارز مشکل بازار را حل می کند

تک نرخی شدن ارز مشکل بازار را حل می کند


نرخ ارز در این روزها تبدیل به بحث روز همه محافل شده است و از جمله داغترین بحث ها مربوط به بحث های اقتصادی و بازار ارز است. در چند ماه گذشته بازار ارز به شدت دچار نوسان شده و قیمت ها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. قیمت دلار در ابتدا افزایش داشته و قیمت دیگر ارزها نیز به پیروی از دلار تغییر کرده اند.

از جمله عوامل تاثیرگذار بر صادرات و واردات قیمت ارز است. اگر قیمت دلار و ارز در کشور بالا باشد هم صادرات و هم واردات ضعیف می شوند و در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهند بود. با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت تمام شده اجناس بخش های تولیدی افزایش می یابد و افزایش قیمت باعث افزایش تورم و گرانی می شود.

لزوم ثبات بازار و تک نرخی شدن ارز

با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری نرخ ارز در بازار و زندگی مردم همیشه توجهات به سمت بازار ارز بوده و با اندک تغییرات این بازار همه نسبت به آن واکنش نشان می دهند. در چنین وضعیتی باید قیمت ارز ثابت باشد تا به این راحتی اقتصاد کشور دچار مشکل نشود. وقتی با افزایش قیمت دلار این همه مشکل در زندگی مردم و اقتصاد کشور به وجود می آید عاقلانه است که جلوی این تغییرات قیمت دلار گرفته شود و قیمت آن در بازار ثابت شود.

چاره ثبات نرخ ارز یکسان سازی نرخ آن است. با یکسان سازی نرخ ارز دیگر بازار ارز دچار تغییر نمی شود و سودجویان نمی توانند با خرید و فروش های کلان قیمت آن را تغییر دهد. قیمت ارز در کشور دو نوع دارد. قیمت بازاری و قیمت دولتی که همیشه قیمت بازاری آن است که تغییر می کند و بعضا دچار جهش می شود. اگر نرخ ارز ثابت باشد و قیمت بازاری و قیمت دولتی ارز یکی شود دیگر جهش قیمت در ارز اتفاق نمی افتد.

بانک مرکزی از یکسان سازی نرخ ارز فقط حرفش را می زند!

دولت و بانک مرکزی هرسال به مردم وعده یکسان سازی نرخ ارز را داده اند اما در عمل هیچ وقت این اتفاق نی افتاده که هیچ حتی به نظر برخی خود دولت عاملی این گرانی ها است. پایان سال ۹۶ نیز مانند سال های گذشته روزهای گرانی و جهش دلار را تجربه کرد. جهشی که اقتضای پایان سال است و هیچ کس چاری برای آن نمی اندیشد. با این که روشهای جلوگیری از این جهش ها وجود دارد و بسیاری از متخصصین اقتصادی این روشها را ارائه داده اند اما باز هم بانک مرکزی این روشها را اجرا نمی کند و توزیع ارز را نیز که یکی از روش ها است ناقص انجام می دهد.

ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت و سودجویی

ارز دو یا چند نرخی عامل اصلی جهش قیمت ها است و فضا را برای رانت و سودجویی فراهم می کند. وقتی یکی فرد سفته باز با خرید حجم زیادی ارز باعث گرانی آن می شود یعنی بازار ارز مشکل دارد و باید نرخ ارز یکسان شود. اگر نرخ ها یکی شود دیگر با خرید زیاد ارز چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

هیجانات اخیر بازار نیز مربوط به همین چندنرخی بودن ارز است. وقتی وضعیت بازار در حدی است که چند نرخ در آن وجود دارد طبیعی است که کنترلی بر آن وجود ندارد و به راحتی می توان قیمت ها را افزایش داد.