بازار ارز دست دلالان است نه بانک مرکزی!

بازار ارز دست دلالان است نه بانک مرکزی!


با این که گفته می شود با گرانی دلار اوضاع صادرات بهبود پیدا می کند اما با گران شدن ارز در این روزها چنین اتفاقی نیافتاده و همچنان وضعتی صادرات به مانند سابق است که نه بدتر هم شده است. با گرانی ارز قیمت اجناس نیز بالا رفته و برروی صادرات تاثیر گذاشته است.

در وضعیتی که قیمت دلار به ۴۸۰۰ تومان رسیده و بازار ارز دچار آشفتگی شده است نباید انتظاری از رشد اقتصادی و افزایش صادرات داشت چرا که افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیمی بر نرخ صادرات دارد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات

واردات نیز مانند صادرات است و افزایش قیمت ارز برروی واردات نیز تاثیر می گذارد و همه این عوامل باعث ایجاد گرانی و تورم می شود که در زندگی مردم تاثیر دارد.

اوضاع آشفته بازار ارز باعث می شود این آشفتگی به دیگر بازار ها هم سرایت کند و دیگر بازار های سرمایه نیز دچار آشفتگی و جهش شوند. چنین وضعتی در بازار سرمایه اصلا خود نیست زیرا عملا امکان پیش بینی و نوسان گیری بازار از سرمایه گذاران گرفته می شود و ریسک آن بالا می رود و در این صورت کسی اقدام به خرید و فروش در بازار نمی کند.

باید دست اختلاس گران از بازار ارز گوتاه شود

در بازار ارز نیز همچون دیگر بخش های کشور دست اختلاس گران در کار است که نمی گذارند بازار آرامش را به خود ببیند و با ایجاد نوسان قصد سودجویی برای خود را دارند.

مسئولین بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه به طور جدی مشکل بازار ارز را حل کنند تا دیگر فرصت برای جولان اختلاس گران و سودجویان در این بازار فراهم نباشد.