چه مقدار سکه در روز اول پیش فروش شد؟

چه مقدار سکه در روز اول پیش فروش شد؟


پیش فروش سکه بازاری که برای کاهش حباب بازار سکه و تعادل آن در شب عید به وجود آمد و کار خود را با جدیت شروع کرد. مردم در روز آغازین پیش فروش سکه ۳۶ هزار سکه پیش خرید کردند تا در ماه های آینده آن را تحویل بگیرند. بانک ملی روزهای اولیه تعداد زیادی سکه پیش فروش کرد که به نظر می تواند جایگزین خوبی برای حراجی ها باشد حال آن که حراجی سکه نیز کار خود را ادامه می دهد.

مقدار پیش فروش سکه در روزها ابتدایی

با توجه به این که پیش خرید سکه با مبلغ ۱ میلیون تومان انجام می شود مبلغ ۳۶۰ میلیاد ریال از طریق پیش فروش ها به خزانه بانک ملی واریز شده است. در روز دوم نیز ۱۴هزار سکه پیش فروش شد که روز دوم نیز روز خوبی برای بازار سکه بود. اما روز سوم نزدیک به ۸ هزار سکه پیش فروش شد که باز هم تعداد خوبی بود.

پیش فروش سکه روش جایگذین حراجی سکه بود که البته در کنار حراجی ها کار خود را شروع کرده و پیش بینی شده در ماه های آینده تاثیر خوبی برا بازار سکه داشته باشد و بتواند تاحدودی از حباب سکه بکاهد.

مشکل حراجی سکه

مشکل حراجی ها این بود که فقط تهرانی ها به آن دسترسی داشند و در دیگر شهرها امکان حراج سکه وجود نداشت اما پیش فروش سکه در سرتاسر کشور امکان پذیر است و شعب منتخب بانک ملی آماده پیش فروش سکه هستند.

کارشناسان اقتصادی می گویند اگر پیش فروش سکه آغاز نمی شد با توجه به بی تاثیر شدن حراجی ها در بازار سکه امکان داشت قیمت سکه بالا می رفت و دچار حباب می شود اما پیش فروش سکه جلوی این کار را گرفته است. قیمت سکه در بازار یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان می باشد که امیدواریم با پیش فروش آن قیمت ها پایین تر نیز بیاید.