توصیه بانک مرکزی به مردم جهت عدم خرید دلار

توصیه بانک مرکزی به مردم جهت عدم خرید دلار


در روزهای گرانی دلار شاهد حجم زیادی تقاضا برای خرید دلار بودیم که توسط مردم ایجاد شده بود. با گران شدن دلار در هفته های اخیر موجی از مردم برای خرید دلار وارد بازار ارز شدند و در مقابل صرافی های برای خرید دلار دولتی صف کشیدند. همین کار باعث شد مسئولین بانک مرکزی احساس خطر کنند و از مردم خواستند در وضعیت نوسان قیمت دلار وارد بازار ارز نشوند.

خرید دلار توسط مردم منجر به ضرر آنها می شود

بانک مرکزی در روزهای اخیر به مردم و سرمایه گذران جدید بازار ارز اعلام کرد در وضعیتی که بازار ارز اوضاع خوبی ندارد و قیمت های لحظه به لحظه تغییر می کند مردم وارد این بازار نشوند و سرمایه های خود را در این بازار وارد نکنند چرا که در صورت افت قیمت ها مردم متضرر می شوند.

همچنین دلالان و سودجویان در این بازار آماده سوء استفاده از قیمت ها هستند. در صورت افزایش تقاضا برای خرید دلار بعد از ثبات بازار و خرید دلار به اندازه کافی توسط مردم بازار آرام می شود و آن موقع دلالان با عرضه زیاد دلار در بازار قیمت ها را کاهش می دهند و مردم ضرر می کنند.

قیمت دلار پایین تر ۴۵۰۰ تومان نمی آید

لذا برای جلوگیری از سودجویی دلالان مردم به هیچ وجه وارد این بازار نشوند تا بازار آرام شود و قیمت ها جای خود را پیدا کنند. قیمت فعلی دلار ۴۸۰۰ تومان است که این مقدار حباب بوده و باید تا ۴۵۰۰ تومان پایین آید. البته قیمت اصلی دلار حدود ۴۰۰۰ تومان است اما در وضعیتی فعلی قیمت دلار از ۴۵۰۰ تومان پایین تر نمی آید.

پس مردم عزیز تا زمانی که قیمت های کاهش نیافته و بازار ثبات خود را به دست نیاورده وارد این بازار نشوند و بگذارند بازار به آرامش برسد. این وضعتی ماندگار نیست و در روزهای آینده قیمت دلار کاهش خواهد یافت.