بازار ارز یا بازار سیاه دلالان!

بازار ارز یا بازار سیاه دلالان!


گرانی های بازار دلار و ارز بازیگرانی دارد که این بازیگران قطعا از جانب بانک مرکزی و دولت نیستند و مربوط به دلالان و سرمایه داران کلان هستند که با بازی خود در بازار ارز همه را به بازی گرفته اند. تغییر قیمت ها آن هم در چند ساعت و چند روز کار هرکسی نیست و کسی می تواند قیمت ها را تغییر دهد که سرمایه زیادی داسته باشد.

اقتصاد کشور ما به هیچ وجه رقابتی نیست و باید رقابتی شود. یعنی اگر در اقتصاد فضای رقابتی وجود داشته باشد آنوقت قیمت ها کاهش پیدا می کند و کیفیت اجناس یا خدمات نیز بهبود می یابد و سود آن برای مصرف کننده محسوس خواهد بود. عده ای سرمایه دار و رانت خوار به منابع پولی و ارزی و اطلاعات اقتصادی دسترسی دارند و فضای مناسب کسب و کار اقتصادی خود را راه اندازی می کنند. در کنار آن عده ای که هیچ یک را ندارند باید بی کار بمانند و افزایش نرخ تورم را تماشا کنند.

بازار ارز کشور بازار سیاه دلالان است

در گفتگویی که با یکی از متخصصین اقتصادی انجام شده ایشان گفته اند: گرچه ما می گوییم بازار ارز اما در حقیقت بازار ارز در کشور وجود ندارد و این فقط یک بازار سیاه برای دلالان ارز به حساب می آید که در آن کاسبی خود را انجام می دهند. وقتی با افزایش تقاضای کاذب قیمت ها افزایش میابد و بعد از مدتی با افزایش عرضه از قیمت ها کاسته می شود یعنی بازار ارز هنوز وجود ندارد و این بازار سیاه دلالان است.

ارز و بازار ارز یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود که نقش مهمی نیز در تعیین رشد اقتصادی را دارا می باشد. دولت ها معمولا به بازار ارز توجه زیادی می کنند و جهش و سقوط آن برای دولتها مهم است. ارز موجود در بازار در دست دولت است و دولت است که تعیین می کند چه مقدار ارز در بازار باشد.

عوامل ایجاد نوسان در قیمت دلار

عوامل بسیاری در بازار ارز تاثیر دارند مانند قیمت نفت، صادرات و واردات، قیمت جهانی طلا، سیاست های داخلی و خارجی، بازار عرضه و تقاضا هر یک تاثیر زیادی در بازار ارز و قیمت ها دارند. در حالت عادی وضعیت بازار آنقدر آشفته است که اگر یک روز بانک مرکزی ارز دولتی در بازار تزریق نکند قیمت ها افزایش می یابد. 

به عبارت دیگر سکان اصلی بازار ارز در دست بانک مرکزی است و دلالان و سرمایه داران بازار ارز نقش مهم و تعیین کننده ای ندارند. گرچه می توانند قیمت ها را تغییر دهند اما این تغییر قیمت ها در فضای بی توجهی دولت اتفاق می افتد. اگر بانک مرکزی بازار ارز را به درستی مدیریت کند فضا برای این چنین کارهایی فراهم نمی شود.

سیل سرمایه های سرگردان به سمت بازار ارز

در حال حاضر با کاهش سود بانکی مردم دیگر جایی برای سرمایه گذاری پرسود سراغ ندارند و به ناچار سرمایه خود را به این بازار وارد کرده اند و مشغول خرید دلار شده اند. همین باعث افزایش تقاضا و گرانی دلار می شود. گرانی دلار برای هیچ کس سودی ندارد و فقط ضرر آن دامن بازار و دولت را می گیرد. والا سود آن تنها در جیب دلالان خرد و کلان می رود.