محاسبه قیمت واقعی دلار در کشور

محاسبه قیمت واقعی دلار در کشور


روزی دلار ۳۰۰۰ تومان شد و صدای همه درآمد که چرا دلار تا این حد گران شده است اما حالا همان دلار به ۵۰۰۰ تومان هم رسیده و کسی چیزی نمی گوید. حتی اگر بگوید هم اتفاقی نمی افتد. قیمت دلار بدون توجه به چیزی فقط در حال افزایش است و روز به روز بر قیمت آن افزوده می شود. نه بانک مرکزی جلودار آن است و نه اصرافی ها. فقط گران می شود و علت این گرانی می تواند دلالان باشند.

نظرات مختلفی در مورد قیمت دلار و ارز وجود دارد و هر کسی قیمتی برای دلار می گذارد. قیمت دولتی یک چیز می گوید و قیمت بازاری چیز دیگری. در بازار آزاد هم قیمت ها چند نوع دارد و در بازار ارز بر سر قیمت ارز اختلاف نظر است. 

قیمت واقعی دلار چقدر است؟

اما اگر بخواهیم قیمت دقیق دلار را محاسبه کنیم باید به عناصر مختلف اقتصادی کشور رجوع کنیم و با برسی آنها قیمت حقیقی دلار در این برهه را بدست بیاوریم. یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای گفته: کارهای مفیدی در اقتصاد کشور انجام شده اما نتایج آن برای مردم مشهود نبوده است. در خصوص قیمت دلار نیز به همین صورت است. 

بانک مرکزی کارهایی را انجام داده تا قیمت دلار کاهش یابد اما در این برهه وضعیت طوری شده که به این راحتی امکان کاهش قیمت ها وجود ندارد. علاوه بر عوامل اقتصادی و سیاسی عوامل روانی نیز تاثیر زیادی در این نوسانات و افزایش قیمت ها دارد. در وضعیت فعلی مشکل اصلی بازار ارز عوامل روانی است. یعنی برخی افراد با ایجاد تفکرات منفی نسبت به بازار و یا ترقیب مردم به ورود به بازار ارز باعث شده اند علاوه بر ناآرام شدن بازار سیل تقاضا نیز در بازار ارز برای خرید دلار به راه بیافتد.

وجود حباب در قیمت دلار

معمولا قیمت دلار دارای حباب است و این حباب در بازار های دیگر نظیر بازار ارز، بازار سکه و بازار طلا نیز در برهه هایی وجود داشته و یا دارد. بازار ارز نیز معمولا دارای حبابا در قیمت ها است و قیمت دلار و دیگر ارزها کاذب است. در حال حاضر قیمت دلار کاذب می باشد و حباب چند صد تومانی قیمت آن را گرفته است. طی محاسبات به عمل آمده قیمت دلار در وضعیت فعلی بین ۴۱۰۰ و ۴۲۰۰ تومان می باشد و باقی قیمت دلار حباب است.

یعنی قیمت دلار الان ۶۰۰ تومان حباب دارد و این حباب باید از بین برود. برای این که قیمت دلار تعدیل یابد باید ساز و کارهای اقتصادی در کشور انجام شود تا در بلند مدت در قیمت ارز تاثیر گذار شود و حباب بازار کاهش یابد و از بین برود.