وضعیت نابسامان بازار ارز چه دلیلی دارد؟

وضعیت نابسامان بازار ارز چه دلیلی دارد؟


قیمت ارز در هفته های گذشته نوسانات شدیدی داشت و این نوسانات روند رشد داشتند و بیشتر باعث افزایش قیمت دلار در بازار شدند. اما از چند روز پیش قیمت دلار کاهش یافته و پس از یک ثبات نسبی روند نزولی قیمت دلار شروع شده است. به نظر می رسد قیمت دلار رو به کاهش است اما برخی می گویند این افزایش و کاهش در قیمت دلار تنها بازی دلالان ارز است.

با این که قیمت دلار با سرعت زیادی رشد کرد اما روند کاهش آن آهسته و پیوسته میباشد. این نوسانات باعث شده سرمایه گذاران ارز با تردید مواجه شوند و دست از معامله بکشند. بازار ارز هرساله در انتهای سال شاهد افزایش ناگهانی قیمت دلار بوده و امسال نیز همچون سالهای قبل این اتفاق رخ داده و پس از این افزایش قیمت یک ثبات نسبی و سپس کاهش قیمت خواهد بود. اما برخی می گویند کاهش قیمت دلار در حدی نیست که به قیمت گذشته آن بازگردد.

افزایش مظنه دلار در بازار

در این روزها هرچه مظنه دلار در بازار بیشتر می شد تقاضا برای دریافت دلار نیز بیشتر می شد. در عوض عرضه دلار کاهش می یافت که هر سه دلیل باعث گرانتر شدن دلار می شدند. برخی افزایش نقدینگی و جاری شدن این سرمایه ها با بازار ارز را علت گرانی دلار می دانند.

یکی از متخصصین و فعالان اقتصادی در مصاحبه ای گفته: وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و باید فکری به حال بازار سرمایه کرد. وقتی دلالان به راحتی می توانند قیمت ها را در بازار دستکاری کنند به این معنی است که بازار ارز سالم نیست و فضای فساد و رانت در آن وجود دارد. قیمت های کاذب در بازار ارز توسط سودجویان ایجاد شده تا بازار را ملتهب کنند و به سود خود برسند.

رابطه بخش های مختلف بازار سرمایه با یکدیگر

بخش های مختلف اقتصادی در کشور با هم رابطه داند و هر یک بر دیگری تاثیر می گذارند. وقتی دولت سود بانکی را کاهش می دهد تا سرمایه های موجود در بانک ها به سمت تولید و صنعت روانه شوند اما برعکش این سرمایه ها به سمت بازار ارز سرازیر می شوند به معنی اشکال در سیستم اقتصادی کشور است. باید سیاست هایی وجود داشته باشد که از ورود سرمایه های سرگردان به بازار ارز جلوگیری کند.

تاثیر سیاست های خارجی بر اقتصاد کشود

البته ناگفته نماند که تحریم ها و سیاست های خارجی نیز در اقتصاد داخلی تاثیر گذار است. بازار ارز و اقتصاد کشور نباید سلیقه ای باشد. باید بر اساس اصول اقتصادی و مبانی اقتصاد جهانی مدیریت و برنامه ریزی شود و از رانت و فساد نیز در آن جلوگیری شود.

در این روزها که سرمایه های سرگردان در کشور وجود دارد و مردم پول های خود را از بانک خارج کرده و به دیگر بخش های بازار سرمایه وارد کرده اند لزوم مدیریت سرمایه های سرگردان بیشتر احساس می شود. یعنی باید دولت کاری کند که این سرمایه ها به سمت تولید و فضاهای اقتصادی لازم حرکت کند و به بازارهای دلالی و کاذب وارد نشود.