ارز مداخله ای بانک مرکزی قیمت ارز را کاهش نداد!

ارز مداخله ای بانک مرکزی قیمت ارز را کاهش نداد!


در گرانی ها اخیر بازار ارز قیمت دلار به ۴۹۰۰ تومان نیز رسید که بعد از یک ثبات نسبی فروکش کرد. گرچه تصور همه این بود که بانک مرکزی با توزیع ارز دولتی می تواند قیمت حبابی دلار را کاهش دهد اما مشاهده شد نه تنها قیمت ها کاهش نیافت بلکه صف طویلی از دلالان ارز در مقابل صرافی ها برای دریافت ارز دولتی تشکیل شد. خوشبختانه در روزهای اخیر قیمت دلار کمی انزال داشته و رند کاهشی را پیش گرفته است.

التهاب و نوسان بازار ارز

التهاب بازار ارز در هفته گذشته به حدی بود که در یک روز شاهد افزایش و کاهش ۲۰۰ تومانی بودیم و این نوسان فقط باعث می شد مردم و سرمایه گذاران قدرت ریسک را از دست بدهند و در عوض دلالان خرید و فروش را با قدرت ادامه دهند. بازار یورو و پوند نیز مانند دلار بود. در هفته پیش قیمت پوند انگلیس و یورو اتحادیه اروپا رشد خوبی داشتند و همچون دلار افزایش قیمت را تجربه کردند. اما نوسانات دلار را نداشتند.

ارز مداخله ای بانک مرکزی

ارز دولتی یا ارز مداخله ای بانک مرکزی همان ارز است که با قیمت پایین تری نسبت به بازار در صرافی های منتخب عرضه می شود. این مبلغ می تواند چیزی در حدود ۴۰ تومان زیر قیمت بازار باشد. همین مقدار هم کافیست تا صف طویلی از دلالان خرد در مقابل صرافی ایجاد شود. با این که بانک مرکزی توزیع قطره چکانی دلار دولتی یا دلار مداخله ای را در بازار انجام می دهد اما متاسفانه مشتریان این ارز بیشتر دلالان خرد هستند که به دنبال سود بیشتر می گردند. ارز مداخله ای نیز همچون حراجی سکه به محلی برای سودجویی دلالان تبدیل شده است.

عدم تاثیر ارز مداخله ای بر کاهش قیمت ارز

بعضا پیش می آید که در اوج گرانی ارز در بازار و آشفتگی بازار ارز قیمت ارز مداخله ای تا ۱۰۰ تومان زیر قیمت بازار نیز پایین می آید تا بتواند تاثیر خوبی در کاهش قیمت ها داشته باشد. نکته جالب بازار ارز در این روزها این است که در این گرانی های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار هر روز ارز مداخله ای در بازار تزریق کرده و این ارز از طریق صرافی های منتخب عرضه شده است. اما در بعضی روزها قیمت دلار کاهش داشته و در برخی روزها افزایش. یعنی کاهش قیمت دلار نیز با عرضه دلار مداخله ای اتفاق نی افتاده و دست های پشت پرده آن را کاهش داده اند. کاهشی که می تواند مصلحتی باشد!

نوسانات بازار قدرت پیش بینی را از تحلیلگران گرفته

بازار در این روزها به حدی آشفته است که حتی قیمت چند لحظه دیگر را نیز نمی توان پیش بینی کرد چه برسد به روزهای آینده. دست تحلیلگران بازار و ارز از پشت بسته شده و دیگر توانایی پیش بینی بازار را ندارند. اما دلالان حسابی قدرت گرفته اند و از این فضای مناسب به نفع خود استفاده می کنند.