قیمت دلار بورس را هم تکان داد

قیمت دلار بورس را هم تکان داد


در هفته های گذشته قیمت ارز به شدت رشد داشت و همین باعث شد بازار ارز ملتهب شود و این التهاب به بازار بورس نیز انتقال یافت و باعث شد بورس و سرمایه گذاران آن سردرگم شوند و قدرت پیش بینی بازار را از دست بدهند. نوسانات اخیر بازار بورس و قیمت سهام ها به طور بی سابقه ای بالا رفت که علت آن التهاب بازار ارز بوده است.

نوسان بازار بورس با التهاب بازار ارز

تقریبا یک ماهی می شد که قیمت دلار افزایش خود را شروع کرد و به صورت پله کانی رشد داشت و در نهایت روی قله ۴۹۰۰ تومان متوقف شد. بعد از یک هفته توقف و نوسانات اندک در بازار روند نزولی آن شروع شد و قیمت دلار شروع به سقوط کرد. اما چه بسا که جهش گذشته آن بازار بورس را برهم زده بود و باعث سردرگمی سرمایه گذاران شده بود.

ریسک معاملات بورس در اوج گرانی دلار

در تالار بورس سرمایه گذاران دست از خرید و فروش کشیده بودند و منتظر روشن شدن وضعیت بودند. وضعیتی که در هر لحظه یک قیمت برای دلار تعیین می کرد. این نوسانات بازار بورس باعث شده بود ریسک این بازار نیز افزایش یافت. زیرا سهام هایی که از از قیمت دلار تاثیر می پذیرفتند و قیمت آنها در بازار مرتبط با قیمت دلار بود با تغییر قیمت دلار نوسان می کردند و همین نوسانات لحظه ای می توانست سود و یا زیان برای سهام دار به همراه داشته باشد.

با سیاست های دولت آمریکا نیز قیمت نفت تغییراتی کرده بود که همین تغییرات در قیمت سهام های پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس تاثیر گذاشته بود. این دو بازار یعنی بازار نفت و بازار ارز با نوسانات خود بازار بورس را دچار تغییر کرند.