جلوگیری از جهش بازار با پیش فروش سکه

جلوگیری از جهش بازار با پیش فروش سکه


دنبال نوسانات بازار ارز و به دنبال آن تغییرات قیمت سکه در بازار سکه بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان قیمت سکه پیش فروش آن را جذاب تر کرد. بانک مرکزی با قطعی کردن قیمت سکه و در نتیجه مشخص شدن سود حاصل از پیش خرید سکه به طور غیر مستقیم به سرمایه گذاران پیشنهاد ورود به این بازار را داد تا بخشی از سرمایه های سرگردان در بازار ارز به این سمت هدایت شوند.

تا پیش از این حراجی های سکه بودند که پس از مدتی کارایی خود را از دست دادند و بعد از آن پیش فروش سکه آغاز شد. پیش فروش نیز در ابتدا خیلی جذاب نبود و به توان رقابت با بازار ارز را نداشت. به همین دلیل بانک مرکزی این سیاست را پیش گرفت تا مردم سرمایه های خود را در بازار پر ریسک ارز وارد نکنند و در عوض به بازار بدون ریسک سکه سرمایه گذاری کنند.

پیش فروش سکه برای جلوگیری از رشد قیمتها

به نظر می رسد علت این پیشنهاد بانک مرکزی نوسانات اخیر بازار ارز باشد که علت اصلی آن به اذعان برخی هجوم سرمایه های سرگردان خارج شده از بانک ها بوده است. با این کار بانک مرکزی می تواند این سرمایه ها را کنترل کند تا مجددا باعث جهش قیمت دلار نشوند.

بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسان قیمت دلار و آشفتگی بازار ارز پیش فروش سکه را انتخاب کرد اما به نظر می رسد در ابتدا استقبالی از آن به وجود نیامت چون سود حاصل از آن مشخص نبود و سرمایه گذاران به دنبال سود قطعی بودند و چه جایی بهتر از بازار ارز و خرید دلار.

طرح جدید پیش فروش سکه

در این وضعیت بود که بانک مرکزی تسهیلات خود را بیشتر کرد و سود پیش خرید سکه را مشخص کرد. در طرح قبلی خریدار مبلغ یک میلیون تومان را در ابتدا و باقی مانده قیمت سکه را در موعد تحویل سکه پرداخت می کرد اما در طرح جدید قیمت سکه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. یعنی خریدار با پرداخت این مبلغ در ابتدا می تواند سکه را پیش خرید کند و بدون پرداخت وجه اضافی در موعد شش ماهه سکه خود را تحویل بگیرد. به حساب الان خریدار سکه چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان سود بدست می آورد. برخی نیز خبر از افزایش قیمت سکه در سال آینده می دهند که در این صورت سود پیش خرید سکه افزایش خواهد یافت.