توزیع اسکناس نو برای شب عید

توزیع اسکناس نو برای شب عید


با توجه به نزدیک شدن عید و زمان عیدی دادن ها زمزمه عرضه اسکناس نو توسط بانک مرکزی نیز به گوش می رسد. به همین جهت مسئولین بانک مرکزی خبر از توزیع اسکناس نو برای شب عید در تهران و دیگر استان ها خبر دادند. در روزهای آینده شاهد عرضه اسکناس نو در تهران و با چند روز تاخیر در شهرستان ها خواهیم بود.

توزیع اسکناس نو در تهران

مدیر نشر بانک مرکزی با اعلام خبری مبنی بر توزیع اسکناس نو در تهران گفت: زمان توزیع اسکناس نو حدود ۱۰ روز مانده به شب عید است و زودتر از آن امکان توزیع اسکناس وجود ندارد. لزومی هم ندارد که در زمانی زودتر از این اقدام به عرضه اسکناس در بانک ها شود.

زمان تعیین شده برای عرضه اسکناس نو در تهران ۲۱ اسفند می باشد که در این زمان مردم می توانند با مراجعه به شعب منتخب عرضه اسکناس نو جهت دریافت ارز نو اقدام کنند. برای عرضه ارز نو از چند ده بانک استفاده شده و شعب منتخب آماده عرضه اسکناس نو به مردم می باشند.

توزیع اسکناس نو در شهرستانها

در شهرستان ها نیز توزیع ارز نو در روزهای اتی انجام خواهد شد و هیچ مشکلی در ارائه اسکناس نو وجود ندارد. پس از آغاز به کار شعب تهران برای ارائه اسکناس نو نوبت به شهرستان ها نیز خواهد رسید. مردم عزیز نگران این موضوع نباشند چون تلاش ما بر این است که تا شب عید اسکناس نو در شعب منتخب توزیع شده باشد و آماده ارائه به مردم باشد.

چه نوع اسکناس هایی توزیع خواهد شد؟

نوع ارزهای قابل ارائه در شعب نیز اسکناس های رایج در عید می باشد. اسکناس های هزار تومانی، ۲ هزار تومانی، ۵ هزار تومانی و ۱۰ هزار تومانی که عمدتا مصرف شب عید همین ها هستند. ضمن این که ما هیچ مشکلی برای تامین اسکناس نو نداریم و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای شب عید آماده است.

در پایان مردم عزیز توجه داشته باشند که با نزدیک شدن به پایان سال حجوم جمعیت برای دریافت اسکناس نو بیشتر می شود به طوری که در مقابل بانک ها صف طولانی دریافت ارز تشکیل می شود. در صورت امکان در زمان مناسب اقدام به دریافت ارز نمایید تا با صف های طولانی مقابل نشوید.