آشنایی با بیر، واحد پول اتیوپی

آشنایی با بیر، واحد پول اتیوپی


یکی از انواع واحدهای پولی در دنیا واحد پولی بیر (birr) است که مربوط به کشور اتیوپی می باشد. علامت بیر اتیوپی Br است که در معاملات بین المللی آن را با علامت  ETB نمایش می دهند. بیر واحد پول رسمی اتیوپی است بنابراین مدیریت این پول بر عهده بانک مرکزی اتیوپی می باشد. اتیوپی یکی از کشورهای واقع در آفریقا است که بیر را واحد پول رسمی خود قرار داده است.

با این که معمولا کشورهای افریقایی تحت استعمار بوده اند و از واحد پول کشورهای استعمارگر استفاده می کرده اند اما اتیوپی برای خود واحد پول مجزا به نام بیر دارد که در معاملات داخلی از آن استفاده می کند. 

سانتیم واحد کوچکتر بیر اتیوپی

پول بیر اتیوپی همچون دلار آمریکا که واحد کوچکتری به نام سنت دارد، واحد کوچکتری به نام سانتیم دارد که یک صدم بیر ارزش دارد و هر ۱۰۰ سانتیم برابر با یک بیر ارزشمند است. سانتیم ارزش کمتری از بیر دارد بنابراین از آن فقط سکه در اتیوپی ضرب شده است و اسکناس های سانتیم به چاپ نرسیده است.

اسکناس و سکه های بیر و سانتیم

واحد پول بیر اسکناس و سکه های رایجی در اتیوپی دارد که مقادیر آن همچون مقادیر دیگر ارزها در دنیا است. بانک مرکزی اتیوپی اسکناس های بیر با مقادیر ۱، ۵، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ بیر را در این کشور به چاپ رسانده است. همچنین سکه های ۱، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ سانتیم نیز در این کشور به ضرب رسیده است. البته یک سکه ی یک بیری نیز در اتیوپی وجود دارد و در بازار از آن استفاده می شود.

اقتصاد اتیوپی و ارز پولی بیر

اتیوپی کشوری آفریقایی است و بنابراین مردم فقیری دارد. بخش زیادی از تولید اقتصادی اتیوپی با کشاورزی تامین می شود و مردمان این کشور عمدتا کشاورز یا کارگر می باشند. بر همین اساس اقتصاد اتیوپی اقتصادی ضعیف است و به تبع آن ارزش بیر اتیوپی نیز پایین خواهد بود. ارز بیر واحد پول اتیوپی به فعالیت اقتصادی اتیوپی وابسته است و هر چه اتیوپی اقتصاد فعالتری داشته باشد ارزش بیر نیز بالاتر خواهد رفت.