در مورد واحد پول سوم بیشتر بدانید

در مورد واحد پول سوم بیشتر بدانید


از جمله واحدهای پول غیر رایج در جهان واحد پول سُم یا سوم (som) می باشد که در کشورهای قرقیزستان و ازبکستان به عنوان ارز رایج و رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. واحد پول سوم مختص این دو کشور می باشد و به همین دلیل واحد پولی معروفی به شمار نمی آید. کشورهای ازبکستان و قرقیزستان اقتصاد قوی ندارند لذا ارزش پول آنها نیز کم می باشد.

واحد جزء پول سوم

سوم همچون دیگر ارزها واحد جزء دارد که نام آن تین است و ارزش آن از سوم کمتر می باشد. نرخ برابری تین نسبت به سوم یک صدم است و هر صد تین برابر با یک سوم ارزش دارد. واحد پول تین پول خرد به شمار می رود و از آن فقط سکه ضرب شده و اسکناس تین به چاپ نرسیده است.

سوم قرقیزستان

واحد پول سوم مربوط به دو کشور ازبکستان (سوم ازبکستان) و قرقیزستان (سوم قرقیزستان) می باشد و علامت و ارزش هر یک با دیگری تفاوت دارد. سوم قرقیزستان را در بازارهای بین المللی با علامت KGS نمایش می دهند. قرقیزستان در گذشته جزئی از اتحاد جماهیر شوروی بود و از واحد پول روبل شوروی استفاده می کرد اما بعد از فروپاشی شوروی و گذشت زمان روبل شوروی را کنار گذاشت و از واحد پول سوم استفاده کرد. ارزش واحد پول جدید قرقیزستان یعنی سوم چیزی حدود ۲۰۰ برابر روبل شوروی تعیین شد.

انواع سکه و اسکناس سوم قرقیزستان

در قرقیزستان انواع سکه و اسکناس سوم و تین وجود دارد و از آن در بازارها استفاده می شود. در حال حاضر اسکناس های ۲۰ سومی، ۵۰ سوم، ۱۰۰ سوم، ۲۰۰ سوم، ۵۰۰ سوم و همچنین اسکناس های  ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ سوم در قرقیزستان به چاپ رسیده است. در این کشور سکه های یک سوم، ۳ سوم، ۵ و ۱۰ سوم نیز ضرب شده و در بازار ارز این کشور وجود دارد. بانک مرکزی قرقیزستان مسئولیت مدیریت بازار ارز و تولید و توزیع ارز در این کشور را بر عهده دارد.

سوم ازبکستان

در ازبکستان هم همچون قرقیزستان از واحد پول سوم استفاده می شود و علامت آن در بازارهای بین المللی UZS می باشد. در ازبکستان انواع اسکناس های سوم به چاپ رسیده است. مقادیر رایج اسکناس سوم در ازبکستان عبارت است از یک، سه، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ سوم ازبکستان که واحد های کوچکی از سوم می باشد. همچنین واحد های بزرگ از سوم ازبکستان عبارت است از ۱۰۰ سوم، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و در نهایت ۵۰۰۰ سوم که بیشترین مقدار از واحد پولی سوم می باشد که به صورت اسکناس به چاپ رسیده است.

سکه های ضرب شده در این کشور نیز عبارت اند از سکه های یک، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ سوم و همچنین سکه های  ۱۰۰ و ۵۰۰ سوم که سکه های درشت سوم به شمار می آیند. سکه های دیگری نیز در بازار ارز ازبکستان وجود دارد که با واحد تین می باشند که ارزش کمی دارند.

تبدیل سوم ازبکستان به دلار آمریکا

نرخ برابری ارزش سوم ازبکستان در مقایسه با دلار به این صورت است که ارزش سوم ازبکستان ۲۰۰۰ برابر کمتر از دلار آمریکا است. یعنی به عبارت دیگر هر دو هزار سوم معادل یک دلار آمریکا ارزش دارد. واحد پولی سوم ارزش  چندانی ندارد و علت آن هم اقتصاد ضعیف دو کشور عضو آن یعنی ازبکستان و قرقیزستان می باشد. هرچه اقتصاد یک کشور فعال تر باشد ارزش پول آن کشور بیشتر خواهد بود.