عرضه دلار به اندازه نیاز در صرافی های منتخب

عرضه دلار به اندازه نیاز در صرافی های منتخب


بعد از گرانی اخیر دلار در بازار بانک مرکزی توزیع ارز دولتی را در صرافی های منتخب به طور جدی در پیش گرفت و به طور روزانه دلار دولتی به این صرافی ها تخصیص داد اما برخی اعتقاد دارند صرافی های منتخب دلارهای دولتی را توزیع نمی کنند و برای خود نگه داشته اند. این موضوع تا جایی خبرساز شود که یکی از مسئولین بانک مرکزی به آن پاسخ داد. 

در پی اعتراض های اخیر به نحوه توزیع ارز دولتی در صرافی های منتخب یکی از مسئولین بانک مرکزی در پاسخ به آن گفته است: ما به طور مداوم دلار دولتی را در این صرافی ها توزیع می کنیم و نحوه توزیع هم به این صورت است که فقط در صرافی های منتخب و صرافی های مجاز این اتفاق می افتد و ما در صرافی های غیرمجاز ارز توزیع نمی کنیم. عرضه دلار دولتی فقط در صرافی های منتخب بانک مرکزی انجام می شود و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

توزیع دلار دولتی به اندازه مصرف صرافی ها

مقدار ارز اختصاص یافته نیز به میزان مصرف این صرافی ها است یعنی در حد نیاز و فروش صرافی های منتخب دلار دولتی در اختیار آنها قرار می گیرد. تا به حال نیز به حدود ۱۵صرافی منتخب بانک مرکزی در حد نیازشان به طور روزانه ارز دولتی داده ایم. تا به حال هیچ یک از صرافی ها از وضعیت توزیع و عرضه دلار انتقاد نداشته اند.

مقدار دلار قابل دریافت توسط این صرافی ها نیز به اندازه نیاز صرافی می باشد. بانک مرکزی به صورت روزانه دلار در اختیار این صرافی ها قرار می دهد و آنها نیز دلارها را در بازار توزیع می کنند.

عرضه مدام ارز در صرافی ها منتخب

با این حال نمی دانم چطور است که برخی می گویند هنوز هیچ صرافی منتخب از طرف بانک مرکزی ارز توزیع نکرده است. درست است که نوساناتی در بازار ارز وجود دارد و در بعضی موارد توزیع ارز با مشکل مواجه می شود. 

اما عرضه دلار قطع نشده و همچنان ادامه دارد. مشکل این است که در بعضی از روزها میزان عرضه کمتر می شد و یا در بعضی روزها عرضه دلار انجام نمی شود اما به طور کامل قطع نمی شود و در روز بعدی ارز دولتی توزیع می شود.

توزیع ارز دولتی خوب است یا نه؟

توزیع ارز دولتی با قیمت کمتر محل اشکال است و برخی اعتقاد دارند این روش بهترین راه جلوگیری از قیمت ارز است و برخی می گویند همین باعث چند نرخی شدن ارز است و هدف نهایی بانک مرکزی یعنی تک نرخی شدن ارز را به تعویق می اندازد. برخی نیز می گویند توزیع دلار دولتی فقط برای دلالان سود دارد چرا که با دریافت ارز ارزان و فروش آن به قیمت بالاتر سود خود را دریافت می کنند. اما به هر حال فعلا بانک مرکزی این روش را پیش گرفته و در حال انجام آن است.

دلالان خرد و کلان مشکل اصلی بازار ارز

اما چیزی که مشخص است مشکلات بازار ارز با این روشها حل نمی شود چرا که بانک مرکزی چند سال است این روشها را انجام می دهد اما هنوز هم بازار ارز دارای مشکل است. باید راه حلی اساسی برای مشکلات بازار ارز پیدا کرد. عمده ترین مشکل بازار نیز دلالان خرد و کلان می باشند که باعث ایجاد نوسان و التهاب در بازار می شوند.