پایان خرید و فروش دلار مبادله ای

پایان خرید و فروش دلار مبادله ای


دلار مبادله ای چند سالی می شود که توسط صرافی های مجاز و صرافی بانک ها به فروش می رسد که به نظر برخی کارشناسان اقتصادی غیرلازم تلقی شده و برخی نیز آن را اضافی می دانند تا جایی که بحث بر سر بودن یا نبودن دلار مبادله ای به وجود آمده است. در حال حاضر با وضعیت آشفته بازار ارز بودن یا نبودن دلار مبادله ای تاثیری در این آشفتگی ندارد و حذف آن مشکلی را حل نمی کند.

پایان کار ارز مبادله ای

ارز مبادله ای که اصلی ترین آن دلار مبادله ای است برای مبادله کالا تخصیص داده می شود و معمولا واردکنندگان و صادرکنندگان اصلی ترین دریافت کنندگان دلار مبادله ای می باشد. از ابتدا بر سر دریافت کنندگان این ارز دعوا بوده و بانک مرکزی تلاش مشمولان دریافت ارز مبادله ای کمتر شود و هر سال برای این مهم تلاش خود را انجام می دهد.

سود دریافت ارز مبادله ای مخصوصا دلار مبادله ای آنقدر زیاد است که برخی از تولیدکنندگان تلاش دارند محصول خود را در لیست دریافت کنندگان ارز مبادله ای وارد کنند تا از این طریق بتوانند سود خوبی دریافت کنند. اما دولت قوانین دریافت ارز مبادله ای را تغییر داده و برای دریافت دلار مبادله ای باید مدارک و اسناد لازم را ارائه داد. 

دریافت دلار مبادله ای توسط دلالان ارز

این درحالی است که تعدادی از دلالان کلان در بازار ارز به وسیله رانت دلار مبادله ای دریافت می کنند و آن را در بازار به فروش می رسانند و به اندازه مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای با نرخ بازاری سود می کنند. دلالان ارز حتی به ارز مداخله ای بانک مرکزی نیز رحم نمی کنند و می خواهند از این طریق نیز سود دریافت کنند.

نرخ ارز مبادله ای از گذشته حدود هزار تومان از نرخ بازاری پایین تر بوده اما با نوساناتی همراه بوده است. البته نوسانات نرخ ارز مبادله ای به اندازه نوسانات بازار نبوده و این ارز از نوسان کمتری برخوردار بوده است. چرا که زمام این ارز در دست بانک مرکزی است و نوسانات آن نیز متاثر از این بانک می باشد.

پایان فروش ارز مبادله ای با یکسان سازی نرخ ارز

از بین رفتن کامل ارز مبادله ای و ارز مداخله ای تنها با یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود و تنها ارز تک نرخی است که مشکلات بازار ارز را حل خواهد کرد. تک نرخی شدن ارز نیز در گرو حل مشکلات بازار ارز می باشد. مدت هاست که بانک مرکزی تلاش دارد ارز را تک نرخی کند اما هنوز هم موفق به انجام این کار نشده است. حتی در برهه هایی ارز چند نرخی می شود و همین نشان از عدم توانایی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز است.