تاثیر عرضه و تقاضا بر نرخ ارز

تاثیر عرضه و تقاضا بر نرخ ارز


بطور کلی قیمت بسیاری از کالاها به میزان عرضه و تقاضای آن بستگی دارد و با تغییرات عرضه و تقاضا قیمت آنها نیز تغییر می کند. نرخ ارز نیز از این قانون مستثنی نیست و با تغییر عرضه و تقاضا نرخ آن نیز تغییر می کند. نرخ ارز در بازار با افزایش عرضه کاهش و با افزایش تقاضا افزایش می یابد. در واقع نرخ ارز با عرضه و تقاضا رابطه ای عکس دارد.

بازار ارز مجموعه ای از عرضه و تقاضا است که این دو با هم رابطه دارند. هر عرضه پاسخی به یک تقاضا می باشد و اگر این پاسخ وجود نداشته باشد مشکل به وجود می آید. در واقع اگر هر یک از دو بخش عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد باعث ایجاد نوسان و نابرابری در بازار ارز می شود.

تعادل بین عرضه و تقاضا

در حقیقت عرضه و تقاضا همچون دو نیروی متقابل در بازار ارز می باشند که یکدیگر را خنثی می کنند. اگر تعادل بین این دو نیرو برهم بخورد و یکی از این دو کم یا زیاد شود توازن در بازار ارز برهم می خورد و بازار ملتهب می شود. بنابراین حالت متعادل در بازار ارز تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. همانطور که ذکر شد تعادل بین عرضه و تقاضا وضعیت مناسب بازار ارز است و بازار زمانی آرامش دارد که این دو عنصر در حال تعادل باشند. هر زمان که این تعادل برهم بخورد بازار نیز دچار التهاب و نوسان خواهد شد تا زمانی که دوباره تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.

برهم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا توسط دلالان ارز

در بازار داخل نیز تعادل بین عرضه و تقاضا مشکلی جدی است و بعضا این تعادل برهم می خورد و همین باعث تشدید نوسانات و جهش نرخ ارز می شود. به خاطر مشکلات موجود در بازار امکان برهم زدن این تعداد توسط دلالان و سفته بازان وجود دارد و دلالان کلان به راحتی با افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه این کار را انجام می دهند. این موضوع یکی از مشکلات جدی بازار ارز کشور می باشد که هر سال شاهد آن هستیم و دلالان کلان در دوره های مختلف با دستکاری بازار این تعادل را بر هم می زنند قیمت ها را دچار نوسان می کنند.

رابطه عرضه و تقاضا با نرخ ارز

افزایش عرضه باعث کاهش قیمت ارز می شود و کاهش آن باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد. بنابراین عرضه با نرخ ارز رابطه عکس دارد. عرضه ارز نیز متاثر از تزریق ارز در بازار است و با توزیع ارز توسط بانک مرکزی این موضوع تحقق می یابد. بانک مرکزی نیز برای توزیع ارز محدودیت هایی دارد. تحریم، تورم، رشد اقتصادی، کمبود ذخیره ارزی و عوامل اقتصادی دیگر در میزان عرضه ارز در بازار توسط بانک مرکزی تاثیرگذار است.

برخلاف عرضه، تقاضا رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد و با کاهش تقاضا قیمت ارز کاهش می یابد و هرچه تقاضا در بازار بیشتر شود قیمت ارز نیز بیشتر خواهد شد. تقاضا اما ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و این بازار است که تقاضا را ایجاد می کند. تقاضا برای دریافت ارز می تواند حقیق و یا کاذب باشد. این تقاضا ها در بازار ارز باعث می شوند نرخ ارز نوسان پیدا کند و دچار تغییر شود. همین تغییرات باعث سود و زیان برخی در این بازار می شود.