بانک مرکزی عامل اصلی افزایش قیمت ارز است

بانک مرکزی عامل اصلی افزایش قیمت ارز است


افزایش قیمت ارز و نوسانات آن در بازار همیشه وجود داشته و کمتر زمانی پیدا می شود که بازار ارز در آرامش به سر برده باشد. این نوسانات که باعث تغییر قیمت ها و ایجاد فعالیت در بازار می شود به نظر برخی توسط دلالان و به نظر برخی دیگر توسط بانک مرکزی ایجاد می شود. برخی نیز بر این باورند که بازار ارز خود نوسان ساز است و این نوسانات ناشی از ذات بازار ارز است.

بازار ارز در سال گذشته نوسانات زیادی داشت و در آغاز سال جاری نیز نوسانات خود را آغاز کرد و رکورد جدیدی را ثبت کرد. اما این نوسانات و افزایش قیمت ها چگونه رخ می دهد و چه کسی عامل اصلی این افزایش قیمت ها می باشد. این سوالی است که خیلی ها در بازار ارز با آن مواجه هستند. البته خیلی ها نیز به این سوال پاسخ داده اند.

دلالان ارز قیمت دلار را تغییر می دهند

برخی از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که دلالان و سودجویان در بازار عامل اصلی افزایش قیمت ارز هستند و از فرصت ها برای ایجاد نوسان و جهش در بازار استفاده می کنند. همچون جهش اخیر نرخ دلار که به خاطر افزایش تقاضا و کاهش عرضه رخ داد. برخی دیگر می گویند شرایط بازار ارز و شرایط اقتصادی کشور طوری است که نرخ ها دچار نوسان می شود و با کوچکترین تغییر جهش پیدا می کند. در این میان اما برخی نظرشان این است که ذات و اصل بازار ارز نوسان پذیر است و این نوسانات جزء ویژگی های بازار ارز به شمار می آید.

افزایش قیمت ارز توسط دولت

اما یکی از فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران نظر دیگری دارد. نظر ایشان این است که نرخ ارز به صورت کنترل شده تغییر می کند و این تغییر از جانب دولت انجام می شود. قیمت دلار دست دولت است و دولت است که قیمت دلار را برای صرافی ها تعیین می کند. همچنین نرخ دلار مبادله ای و دلار مداخله ای نیز در دست دولت است. در چنین وضعیتی چطور می توان تصور کرد که نرخ ارز توسط کسی غیر از دولت تغییر می کند.

فعالان بازار می دانند که بازار ارز کشور هر ساله مقطعی جهشی دارد که در آن مقطع قیمت ارز رشدی جهشی پیدا می کند و قیمت ها به شدت افزایش می یابد و پس از چند روز یا چند هفته دوباره به حالت گذشته باز می گردد. چطور می شود این جهش ها در دست دلالان و یا دیگر عوامل باشد و به صورت مقطعی و منظم در هر سال این اتفاق رخ دهد؟! در حقیقت دولت از بازار ارز برای کسب درآمد استفاده می کند.

جهش هر ساله نرخ ارز

وقتی تعیین نرخ ارز در دست دولت باشد و هر ساله در زمانی مشخص نرخ ارز افزایش می یابد و مجددا کاهش پیدا می کند به طور قطع قیمت توسط دولت تغییر می یابد تا کسری بودجه دولت تامین شود. هر سال با نزدیک شدن به شب عید این جهش ارزی رخ می دهد و در روزهای پایانی به حالت عادی باز می گردد. همه هم می دانند که دست دولت در کار است اما بازهم دیگر عوامل را دخیل می دانند.

چنین وضعیت اصلا خوب نیست چرا که دولت به جای مدیریت اقتصادی کشور و حل مشکلات اقتصادی کسری بودجه خود را از این طریق تامین می کند. حتی وضعیت طوری است که بین بانک مرکزی و دولت نیز هماهنگی وجود ندارد و مسئولین بانک مرکزی از ثبات قیمت ها صحبت می کنند اما در عمل نرخ ارز جهش پیدا می کند. بانک مرکزی و دولت باید سیاست های ارزی کشور را شفاف کنند تا بازار ارز به حالت عادی و وضعیت آرام باز گردد.