آشنایی با واحد پول لئوی رومانی

آشنایی با واحد پول لئوی رومانی


لئوی رومانی (Romanian leu) نام واحد پول کشور اروپایی رومانی است که در این کشور به عنوان واحد پول رسمی شناخته می شود. لئو نام واحد پول رسمی رومانی است که آن را با کد ایزوی RON در بازارهای جهانی نمایش می دهند. تنها کشور استفاده کننده از لئو رومانی است  که آن را واحد پول رسمی خود قرار داده است و دیگر کشورها از این واحد پولی یعنی لئوی رومانی استفاده نمی کنند. لئوی رومانی از جمله ارزهایی است که تنها یک کشور از آن استفاده می کند. یعنی ارزی که تنها مختص یک کشور آن هم رومانی است.

واحد پول لئوی رومانی

رومانی نیز از جمله کشورهایی می باشد که از ارزهای بین المللی و عمومی نظیر دلار و یورو استفاده نمی کند و برای خود واحد پول مجزا به نام لئو دارد. گرچه رومانی جزء کشورهای اروپایی است اما از واحد پول اتحادیه اروپا یورو استفاده نمی کند و برای خود واحد پول مجزا دارد. عمده کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا از واحد پولی یورو به عنوان واحد پول رسمی خود استفاده می کنند اما کشور اروپایی رومانی از یورو استفاده نمی کند و واحد پول رسمی خود را دارد. مدیریت پول رومانی بر عهده بانک ملی رومانی است و چاپ و توزیع اسکناس های لئو نیز توسط این بانک انجام می شود.

یکای جزء لئو رومانی

یکای پول لئو (لئوی رومانی) واحد کوچکتری به نام بان یا بانی دارد که ارزش آن کمتر از لئو می باشد. ارزش هر بانی رومانی یک صدم لئو است. به عبارت دیگر هر صد بانی برابر با یک لئو ارزش دارد. واحد پول جز رومانی است و در حقیقت پول خرد رومانی به حساب می آید. به خاطر ارزش پایین بانی از این واحد جزء تنها سکه در این کشور ضرب شده و اسکناس های بانی در رومانی وجود ندارد. در قرن ۲۰ میلادی در کشور رومانی سکه های بانی به صورت کاغذی (مانند اسکناس) چاپ می شد که به آنها سکه ی کاغذی گفته می شد.

اسکناس و سکه های لئو و بانی

در رومانی اسکناس و سکه های مختلفی از واحد پولی لئو تولید شده و در دست مردم و بازار ارز این کشور وجود دارد. از لئو و بانی رومانی مقادیر رایجی از آن تعیین شده که سکه و اسکناس آن در بازار توزیع شده است. اسکناس های چاپ و توزیع شده از لئو رومانی عبارتند از: اسکناس ۱ لئو، ۵ لئو، ۱۰ لئو، ۵۰ و ۱۰۰ لئو که اسکناس های رایج لئو در رومانی هستند. البته اسکناس های ۲۰۰ و ۵۰۰ لئو نیز در این کشور وجود دارد که استفاده کمی از آنها می شود. سکه های رایج بانی نیز به مقادیر ۱۰ و ۵۰ بانی در این کشور وجود دارد.

تبدیل لئو رومانی به دلار آمریکا

دلار آمریکا از ارزش بالایی برخوردار است و معمولا ارز دیگر کشورها از دلار آمریکا کم ارزش تر است. لئوی رومانی نیز همچون دیگر پول ها ارزش کمتری نسبت به دلار آمریکا دارد. نرخ برابری لئوی رومانی نسبت به دلار برابر ۳,۸ است. یعنی هر دلار آمریکا برابر با ۳,۸ لئوی رومانی ارزش دارد. تقریبا هر ۴ لئوی رومانی برابر با یک دلار آمریکا است. اما با این حال واحد پول لئو ارزش خوبی نسبت به دلار آمریکا دارد.

تبدیل لئوی رومانی به ریال ایران

ریال ایران ارزش پایینی دارد و تقریبا تمام ارزها از ریال ایران با ارزش تر هستند. این تفاوت ریال ایران نسبت به دیگر ارزها در حدی است که ریال ایران بی ارزش تلقی می شود. لئوی رومانی نیز همچون دیگر ارزها از ریال ایران با ارزش تر است. نرخ برابری ریال ایران نسبت به لئوی رومانی تقریبا برابر ۱۰ هزار است. یعنی هر ۱۰ هزار ریال ایران برابر یک لئوی رومانی می باشد. به عبارت دیگر یک لئوی رومانی برابر با هزار تومان ایران است.