تنظیم بازار ارز توسط صرافی پارسیان

تنظیم بازار ارز توسط صرافی پارسیان


صرافی بانک پارسیان (صرافی پارسیان) از جمله صرافی های مجاز کشور می باشد که زیر نظر بانک پارسیان مدیریت می شود و فعالیت خود را با خرید و فروش ارز در بازار شروع کرد. صرافی پارسیان از جمله صرافی های رسمی بانک مرکزی می باشد که توزیع ارز دولتی در آن انجام می شود. صرافی بانک پارسیان یکی از صرافی های رسمی کشور می باشد که توسط بانک پارسیان راه اندازی شده و عرضه دلار دولتی در آن به صورت روزانه انجام می شود.

کمک صرافی پارسیان به بانک مرکزی در تنظیم بازار

به گفته کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان صرافی پارسیان یکی از عناصر فعال در بازار ارز می باشد که با توزیع دلار دولتی کمک بسزایی در تنظیم بازار داشته و بانک مرکزی نیز بر این مهم تاکید دارد. پای ثابت توزیع ارز مداخله ای بانک مرکزی صرافی پارسیان است که به صورت روزانه و مداوم دلار مداخله ای بانک مرکزی را در بازار توزیع می کند. این صرافی از جمله صرافی های برتر و فعال بازار ارز می باشد. به همین دلیل است که می گویند صرافی پارسیان اهرم تنظیم بازار برای بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی از طریق صرافی پارسیان تلاش دارد بازار ارز را تنظیم کند.

تاثیر بسزای صرافی بانک پارسیان در بهبود بازار ارز

وی ادامه داد: ویژگی اصلی بانک پارسیان راه اندازی صرافی پارسیان می باشد تا از این طریق بتواند در تحریم و شرایط سخت بانکی وضعیت بازار ارز و منابع ارزی کشور را رشد دهد و در این بازار فعالیت داشته باشد. فعالیت صرافی بانک پارسیان نسبت به دیگر صرافی ها کاملا مشهود بوده و این صرافی جزء برترین صرافی های رسمی کشور می باشد که به صورت مجاز در بازار ارز فعالیت می کند. به همین دلیل است که بانک مرکزی از صرافی پارسیان به عنوان اهرم فشاری برای بازار ارز استفاده می کند.

چند سال است که توزیع ارز مداخله ای بانک مرکزی توسط صرافی بانک ها انجام می شود و این صرافی ها نیز در این امر خطیر موفق بوده اند. صرافی بانک پارسیان نیز از جمله این صرافی ها می باشد که تاثیر خوبی در شفافیت بازار ارز داشته است. نکته مهم صرافی بانک ها این است که بانک های مربوطه دخالتی در فرایند خرید و فروش ارز و امور صرافی ها ندارند و صرافی ها کار خود را انجام می دهند. در حقیقت صرافی ها تنها زیر نظر بانک هستند و الا عملیات آنها در بازار ارز توسط خودشان انجام می شود.

فعالیت صرافی بانک ها در بازار ارز

فعالیت صرافی های رسمی (صرافی بانک ها) در سامانه ارزی بانک مرکزی ثبت می شود و خرید و فروش ارز این صرافی ها قابل بررسی است. به همین جهت اگر مشکلی در روند کار این صرافی ها در بازار ایجاد شود قابل بررسی و پیگیری است. صرافی پارسیان نیز از این قانون مستثنی نیست و تمام عملکردهای این صرافی یعنی خرید و فروش ارز در سامانه بانک مرکزی ثبت و ضبط می شود.

با توجه به گرانی های اخیر ارز در کشور صرافی پارسیان و دیگر صرافی های رسمی کشور به صورت روزانه ارز مداخله ای بانک مرکزی را در بازار توزیع می کنند هر چند این مقدار ارز به اندازه نیاز بازار نیست اما در کاهش قیمت ها و پاسخ به تقاضای ارز بی تاثیر نخواهد بود. صرافی پارسیان تمام تلاش خود را برای تنظیم بازار ارز می کند.