آشنایی با واحد پول سدی غنا

آشنایی با واحد پول سدی غنا


واحد پول کشور آفریقایی غنا سدی (cedi) می باشد که به آن سدی غنا گفته می شود. سدی یکی از ارزهای غیررایج در دنیا می باشد که تنها کشور دارنده آن غنا می باشد. غنا از جمله کشورهای آفریقایی می باشد که برای خود واحد پول مجزا دارد که نام آن سدی می باشد و به طور رایج آن را سدی غنا می گویند. سدی غنا را با کد ایزوی GHS نمایش می دهند. واحد پول سدی تحت کنترل بانک مرکزی غنا می باشد.

واحد جزء سدی غنا

سدی واحد پول با ارزشی نیست و علت آن اقتصاد ضعیف کشور دارنده آن یعنی غنا می باشد. بانک مرکزی غنا مسئول مدیریت و تولید و توزیع ارز غنا یعنی سدی غنا می باشد. توزیع ارز سدی در این کشور توسط بانک مرکزی آن انجام می شود. غنا واحد پول جزء نیز دارد که ارزش آن از سدی کمتر می باشد. واحد پول جزء غنا پسوا نام دارد که ارزش آن یک صدم ارزش سدی می باشد. یعنی سدی غنا صد برابر پسوا ارزش دارد. پسوا در حقیقت پول خرد غنا محسوب می شود و از آن برای معاملات خرد و کم هزینه استفاده می شود. به خاطر ارزش پایین پسوا از این واحد جزء تنها سکه های آن ضرب شده و در غنا اسکناس پسوا چاپ نشده است.

انواع اسکناس و سکه های سدی

از واحد پول سدی در غنا اسکناس های مختلفی چاپ شده که برخی رایج و برخی نیز غیر رایج می باشد. اما اسکناس های رایج چاپ شده از سدی غنا با ارزش های ۱ سدی، ۲، ۵ سدی غنا، ۱۰ سدی، ۲۰ و ۵۰ سدی غنا می باشند که از جمله اسکناس های رایج این ارز می باشند. اما سکه های سدی و پسوا که در غنا ضرب شده اند. در غنا انواع سکه های پسوا به ارزش ۱ پسوا، ۵، ۱۰ پسوا، ۲۰ و ۵۰ پسوا ضرب شده است. همچنین سکه های یک سدی نیز در این کشور وجود دارد.

تبدیل سدی غنا به دلار آمریکا

اما ارزش سدی غنا که اگرچه غنا کشور آفریقایی می باشد و اقتصاد فعالی ندارد اما سدی غنا در برابر دلار آمریکا از ارزش بالایی برخوردار است. نرخ برابری سدی غنا نسبت به دلار برابر با ۴,۴ می باشد. یعنی هر دلار آمریکا برابر با ۴,۴ سدی غنا ارزش دارد. ارزش سدی غنا نسبت به ریال ایران که هر سدی غنا برابر با ۸,۴۰۰ ریال ایران ارزش دارد. یعنی سدی غنا نسبت به ریال ایران از ارزش بالایی برخوردار است.