توقف خرید و فروش ارز در صرافی ها توسط بانک مرکزی

توقف خرید و فروش ارز در صرافی ها توسط بانک مرکزی


پس از چند دوره آشوب و التهاب بازار ارز و دعوا بر سر یکسان سازی نرخ ارز بالاخره دولت و بانک مرکزی تصمیم بر تک نرخی کردن ارز گرفتند و آن را یک شبه به انجام رساندند. این تصمیم فوری بانک مرکزی باعث شد برخی صرافی ها دست از معامله ارز بکشند و بازار ارز به صورت نیمه تعطیل درآید. در ادامه فرایند مدیریت بازار ارز این بار بانک مرکزی خود خرید و فروش ارز را در صرافی ها ممنوع کرد و این مهم را برعهده بانک ها گذاشت.

سخنگوی بانک مرکزی از عدم خرید و فروش ارز در صرافی ها خبر داد و گفت: فعلا خرید و فروش و معامله نقدی ارزهای خارجی در صرافی ها انجام نمی شود و در صورت لزوم این وضعیت تغییر خواهد کرد. بانک مرکزی تلاش دارد شفافیت بازار را فراهم کند و هدف از این کار کاهش نیازهای کاذب و معاملات بی هدف در بازار ارز است. ما معاملات بازار ارز را کاهش داده ایم تا متقاضیان واقعی به راحتی ارز خود را دریافت کنند و متقاضیان غیر واقعی و کاذب باعث ایجاد نوسان و گرانی در ارز نشوند. 

یکسان سازی نرخ ارز باعث توقف کار صرافی ها

این در حالی است که پس از تک نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی و کاهش نرخ دلار صرافی ها خود دست از معامله کشیده بودند و هیچ خرید و فروشی در صرافی ها انجام نمی شد. حتی برخی از صرافی ها کرکره ها را پایین کشیده بودند. در حقیقت بازار ارز به صورت نیمه تعطیل در آمده بود و همه منتظر اتفاق جدیدی در بازار ارز بودند. برخی منتظر بودند قیمت ها همچون گذشته جهش پیدا کند و برخی دیگر انتظار داشتند بانک مرکزی از نظر خود عقب نشینی کند و قیمت ارز را رها کند. عدم عرضه ارز نیز عامل دیگری برای تعطیلی موقت صرافی ها بوده است. پس از یکسان سازی ناگهانی نرخ ارز عرضه دلار دولتی یعنی دلارهای مبادله ای و مداخله ای بانک مرکزی نیز متوقف شد و همین باعث شد برخی صرافی ها هیچ انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشند. 

تلاش بانک مرکزی برای شفافیت بازار ارز

به گفته سخنگوی بانک مرکزی: بانک مرکزی نیازهای ارزی کشور را بررسی کرده و با توجه به این بررسی ها این تصمیم گرفته شده است. با توجه به تصمیم بانک مرکزی در حال حاضر لزومی بر معامله نقدی ارز در صرافی ها وجود ندارد. فعلا عمده مصرف ارز در کشور مربوط به واردات کالاها می باشد که آن نیز از طریق ثبت سفارش و سامانه نیما انجام می شود. نیازهای دیگر در کشور مربوط به ارز مسافرتی است که از طریق بانک های ملی و سامان در حال انجام است. دیگر ارزها نیز از طریق دیگر بانک ها به متقاضیان ارائه می شود.