لیست صرافی های غیرمجاز

لیست صرافی های غیرمجاز


بازار ارز تاثیر مستقیمی از صرافی ها می پذیرد و صرافی های مجاز و غیرمجاز در بازار ارز وجود دارند و به خرید و فروش ارز مشغول هستند. تعداد زیادی صرافی مجاز در بازار ارز وجود دارد که به طور مجاز و قانونی کار خود را انجام می دهند. اما تعدادی صرافی غیرمجاز نیز وجود دارند که معاملات آنها در بازار غیرمجاز بوده و توسط بانک مرکزی اعلام شده است. اما این تعداد کل صرافی های غیرمجاز در کشور نمی باشد و تعداد بیشتری صرافی غیرمجاز در کشور وجود دارد که بدون نام و نشانی در حال فعالیت هستند.

تعداد صرافی های غیرمجاز در کشور

صرافی غیر مجاز به صرافی گفته می شود که توسط بانک مرکزی مجاز به حساب نمی آید. یعنی یا پروانه کار ندارد و یا این که به دلایلی پروانه آن صرافی معلق شده باشد. به نظر رییس کانون صرافان کشور تعداد زیادی صرافی غیرمجاز در کشور وجود دارد که تعداد آن برابر چندصد یا چند هزار فرد یا شرکت می باشد که با عنوان صرافی غیرمجاز و به بصورت زیرزمینی مشغول به معامله ارز و خرید و فروش می باشند که فعالیت آنها غیر رسمی می باشد. این افراد یا شرکتها به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند که هیچ نشانی و تابلویی از آنها وجود ندارد و به همین دلیل نیز هست که تا به حال بر فعالیت خود ادامه داده اند و کسی آنها را پیدا نکرده است.

فهرست صرافی های غیرمجاز

بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ فهرست صرافی های غیرمجاز فعال در بازار ارز را اعلام کرد که تعداد این صرافی های غیرمجاز به ۵۱ صرافی می رسد. این صرافی ها در بازار ارز فعالیت مجاز ندارند و توسط بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده اند. بنابراین لیست صرافی هایی که مجوز آنها باطل شده و یا به حالت تعلیق درآمده اند به شرح زیر است.

صرافی صادقی ازهر و شرکا
صرافی توسعه (متعلق به مؤسسه اعتباری توسعه)
صرافی پیامی شرکا (صرافی بازرگانی)
صرافی آشتیانی و شرکا (صرافی ونک)
صرافی مجید جواهریان و شرکا (صرافی جواهریان)
صرافی محمد اخوان و شرکا (صرافی تمدن)
صرافی داود انصاری و شرکا
صرافی قربانعلی بیگ و شرکا (صرافی یکتا)
صرافی رسولی و شرکا (صرافی عادل)
صرافی مولانی و شرکا
صرافی فصاحتی و شرکا
صرافی مهدی صابونچی و شرکا
صرافی علی جوادی و محمدرضا کاظمی و شرکا
صرافی فؤاد منشیدی و شرکا
صرافی نقوی و شرکا (صرافی پدرام)
صرافی مهرپویا و شرکا (صرافی مهرپویا)
صرافی آرمان‌ سنگسری و شرکا
صرافی دل‌قندی و شرکا
صرافی پیروی و نباتچیان
صرافی عبداللهی و شرکا (صرافی مهدی)
صرافی فرزین و شرکا
صرافی سردارلو و شرکا (صرافی سردارلو)
صرافی انصاری و شرکا (صرافی انصاری)
صرافی مهدی حقیقت و شرکا
صرافی نوری و شرکا (صرافی اعتماد)
صرافی مسعودی و شرکا (صرافی مسعودی)
صرافی میانجی تبریزی و شرکا (صرافی توسعه و تجارت)
صرافی اکرم و شرکا (صرافی جام‌جم)
صرافی آریانا و شرکا (صرافی کارون)
صرافی حسین‌میرزا حسین کاشانی و شرکا
صرافی علیرضا و رحمانی و شرکا (صرافی رحمانی)
صرافی قاسمی‌فرد و شرکا (صرافی قاسمی‌فرد)
صرافی باطنی و شرکا (صرافی باطنی)
صرافی زارع و شرکا
صرافی رحمتی‌تبار و شرکا (صرافی نیکان)
صرافی زنگینه و شرکا (صرافی آبادان)
صرافی جعفری و شرکا
صرافی نیرومند و شرکا (صرافی نیرومند)
صرافی رائی و شرکا
صرافی ناصری‌منش و شرکا
صرافی سپاهی و شرکا
صرافی محمدعلی تمجیدی و شرکا
صرافی هادی سقایی و شرکا
صرافی ایران‌عباسی و شرکا (صرافی نیما)
صرافی میانجی‌تبریزی و شرکا
صرافی محمدکریم قوامی‌راد
صرافی الفتی و شرکای قصر شیرین
صرافی محمدرضا فرجی و شرکا
صرافی توسلی و شرکا

اما علاوه بر این صرافی هایی نیز در بازار وجود دارند که در گذشته صرافی مجاز بوده اند اما در حال حاضر اعتبار آنها به پایان رسیده است و بنابراین صرافی غیر مجاز به حساب می آیند. لیست صرافی هایی که همچنان در بازار از مشغول به خرید و فروش هستند اما فاقد اعتبار می باشند و اعتبار آنها به پایان رسیده است به شرح زیر است.

صرافی علی باقرزاده و شرکا
صرافی محمدرضا ضیغمی و شرکا
صرافی یدالله اثنی‌عشری و شرکا
صرافی سیدعلی توکلی‌طیا زواره و شرکا
صرافی مشیرزاده و شرکا
صرافی حسن باقرزاده و شرکا
صرافی علیرضا یوسفی‌فر و شرکا
صرافی عباسی و شرکا
صرافی معصومی و شرکا
صرافی حسینی‌لقب و شرکا
صرافی مزدا مقیمی و شرکا
صرافی سالم و شرکا (صرافی تخت جمشید)
صرافی گودرزی و شرکا (صرافی بین‌الملل)
صرافی ابراهیمی و شرکا (صرافی امین)
صرافی درگاهی و شرکا (صرافی سالار)
صرافی تیموریان و شرکا (صرافی تیموری)
صرافی امیدی و شرکا (صرافی امیدی)
صرافی سیدحسین افتخاری و شرکا (صرافی افتخاری)
صرافی ایمانی و شرکا (صرافی آدینه)
صرافی منصوری و شرکا (صرافی پارسا)
صرافی حسینی و شرکا (صرافی حسینی)
صرافی اسکندر رمضانی و شرکا (صرافی رمضانی)
صرافی قره‌قره‌چی و شرکا
صرافی ایرانی‌خواه و شرکا
صرافی حضرتی و شرکا
صرافی جلیلی و شرکا (صرافی جلیلی)
صرافی پرنظر و شرکا
صرافی رشیدیان و شرکا (صرافی رشیدان)
صرافی اتحاد بابازاده و شرکا (صرافی بابازاده)
صرافی مجتهدی و شرکا (صرافی مجتهدی)
صرافی سیدبهزادی و شرکا
صرافی بهروز رمضانی و شرکا
صرافی رستمی و شرکا (صرافی رستمی)
صرافی شمشیریان و شرکا (صرافی شمشیریان)
صرافی شربتیان و شرکا (صرافی شربتیان)
صرافی علی‌نواز و شرکا
صرافی محسن مرصاد و شرکا
صرافی مجید دشتی و شرکا
صرافی ایزدی‌پور و شهدا (صرافی جاشک)
صرافی فرشاد انصاری پیرسرایی و شرکا (صرافی میثم)
صرافی اهلی و شرکا (صرافی جهان ارز شهرضا)
صرافی علی ملکی و شریک (البرز)
صرافی مهدی صیادیان و شرکا
صرافی کامران ذوالفقاری و شریک
صرافی محسن محمدزاده و شرکا
صرافی پوینده و شرکا
صرافی اسلامی و شرکا (صرافی مانی)
صرافی سپهری و شرکا (صرافی سپهری)
صرافی مهرجو و شرکا
صرافی مختار و والی و صالح و شرکا (صرافی گودرزی)
صرافی فوزی صمدنژاد و شرکا
صرافی رسولی‌نژاد و شرکا (صرافی رسولی‌نژاد)
صرافی محمودنیاو شرکا (صرافی جمیل)
صرافی برادران اشعری و شرکا
صرافی نیکبخت و شرکا (صرافی بین‌الملل)
صرافی جوادی و شرکا (صرافی آریانا)
صرافی معروفی و شرکا (صرافی معروفی)
صرافی عاملی و شرکا (صرافی پیمان)
صرافی دهکردی و شرکا (صرافی نافیان)
صرافی عبدیان و شرکا (صرافی آذربایجان)
صرافی شایان‌فر و شرکا (صرافی جهان)
صرافی بقایی و شرکا (صرافی ایلیا)
صرافی حشمتی و شرکا (صرافی حشتمی)
صرافی امیریان و شرکا (صرافی امیریان)
صرافی دژکام و شرکا
صرافی صاحبی و شرکا
صرافی معمار و شرکا (صرافی هما)
صرافی رائف و شرکا (صرافی فرید)
صرافی کریم‌اسود و شرکا (صرافی هیوا)
صرافی علوی تهرانی و شرکا (صرافی هما)
صرافی صالحیان و شرکا (صرافی اعتبار)
صرافی امیررحیمی و شرکا (صرافی امیر)
صرافی شرفی و شرکا (صرافی شرفی)
صرافی نوروزی و شرکا (صرافی مانی)
صرافی خواجه و شرکا (صرافی محسن)
صرافی ادیب‌زاده و شرکا (صرافی ادیب اسکان)
صرافی ضرغامی و شرکا (صرافی ضرغامی)
صرافی سلیمانی و شرکا (صرافی سلیمانی)
صرافی امیرزاده حجازی و شرکا (صرافی وحید)
صرافی حسن سکان و شرکا
صرافی تاج‌مهر و شرکا (صرافی تاج‌مهر و شرکا)
صرافی عباس حسینی‌زاده و شرکا (صرافی حسینی)
صرافی کلاهی و شرکا (صرافی کلاهی)
صرافی شهدوست‌فرد و شرکا (صرافی شایان)
صرافی قاسم‌چراغی و شرکا (صرافی رضا)
صرافی گللر و شرکا
صرافی بیژنی و شرکا (صرافی کارون)
صرافی قویدل و شرکا (صرافی مبین)
صرافی اثنی‌عشری و شرکا (صرافی طاهری)
صرافی الیاسی و شرکا (صرافی الیاسی)
صرافی اردلان و شرکا (صرافی چاهی‌بخش)
صرافی کلائی و شرکا (صرافی کلائی)
صرافی صفارنژاد و شرکا (صرافی صفارنژاد)
صرافی محمد بهزادراد و شرکا (صرافی میلاد)
صرافی سیدرضا شهابی و شرکا (صرافی مرکزی)
صرافی ابریشمی و شرکا (صرافی ابریشمی)
صرافی بقایی و شرکا (صرافی بقایی)
صرافی مریم دشتی‌زاده و شرکا (صرافی زند)
صرافی عباسی و شرکا (صرافی عباسی بوشهر)
صرافی ایمانی و شرکا (صرافی بین‌الملل قائم)
صرافی سارا غروی و شرکا (صرافی غروی)
صرافی شاه‌آبادی و شرکا (صرافی مرکزی)
صرافی سیدمحمد تقوی و شرکا (صرافی تقوی)
صرافی صادق کرده و شرکا (صرافی پاسارگارد)
صرافی محمدخانی و شرکا (شرکت تضامنی صرافی محمدخانی و سایر شرکا)
صرافی سمیعی ظفرقندی و شرکا (ظفر)
صرافی خلوصی و شرکا (صرافی خلوصی)
صرافی حجت رهبر مهرپور و شرکا
صرافی سعیدی و شرکا
صرافی مبارکی و شرکا
صرافی فنویدی و شرکا (صرافی فنویدی)
صرافی شریف آذر و شرکا (صرافی چومان)
صرافی محمدتقی شریف و شرکا
صرافی حسن مصرکانلو و شرکا (صرافی مصرکانلو)
صرافی تقی‌نژاد و شرکا (صرافی شرکت تظامنی تقی‌نژاد و شرکا)
صرافی عبدالناصر احمدی و شرکا (صرافی زاگرس)
صرافی اسدپور و شرکا (دریا)
صرافی لاجوردی و شرکا
صرافی محسن سروش‌نیا و شرکا
صرافی نعمتی و شرکا
صرافی صالحی و شرکا
صرافی سیدمصطفی حسین و شرکا
صرافی مسعود دمنایی و شرکا
صرافی حسین عمرانی و شرکا
صرافی سلمان کریمی و شرکا
صرافی قزلچه و شرکا
صرافی رحمن نوری و شرکا
صرافی سیدناصر محمد سیدی و شرکا (صرافی گارانتی)
صرافی امین اسدبیگی و شرکا (صرافی امین)