علت توقف حراج سکه توسط بانک مرکزی

علت توقف حراج سکه توسط بانک مرکزی


حراجی سکه طرح بانک مرکزی برای مدیریت بازار سکه و ارز بود تا از این طریق بتواند قیمت سکه را کنترل کند و عاقبت آن همچون ارز نشود و تا حدودی توانسط به اهداف خود برسد. اما پس از مدتی این حراچی ها کارایی خود را از دست دادند و تنها به محلی برای سودجویی دلالان سکه تبدیل شدند. در این زمان بود که پیش فروش سکه آغاز شد و حالا پس از چند ماه از شروع پیش فروش حراجی ها تعطیل شدند.

اما دبیرکل بانک مرکزی علت توقف حراجی های سکه را این طور بیان کرد که در حراجی ها مشکلی بوجود آمد و برخی از آنها قیمت سکه را بالاتر از بازار تعیین می کردند و در حقیقت قیمت حراج سکه بالاتر از قیمت بازاری آن بود و این با اهداف حراجی ها مغایرت داشت و تصمیم بر این شد که پیش فروش سکه متوقف شود. گرچه هدف از حراجی سکه کنترل بازار و مدیریت قیمت ها بود اما در نهایت این حراجی ها محلی برای سودجویی دلالان شده بود و عده ای معدود قیمت سکه را تغییر می دادند.

اگر چه پیش فروش سکه وجود دارد و استقبال خوبی نیز از آن شده است اما ما به دنبال آغاز بکار مجدد حراجی ها هستیم البته به طوری که بانک مرکزی عرضه کننده باشد و فضای سودجویی و دلالی از بین برود. همچنین ما تلاش داریم پیش فروش سکه همچون گذشته پر رونق باقی بماند و می خواهیم سکه به اندازه نیاز در بازار وجود داشته باشد تا عرضه و تقاضا متعادل باشند.