خرید و فروش ارز در صرافی ها آزاد شد

خرید و فروش ارز در صرافی ها آزاد شد


پس از دو ماهی که از ممنوع شدن معامله ارز و دلار در صرافی ها می گذرد بالاخره بانک مرکزی طی ابلاغیه ای معامله دلار و دیگر ارزها را در بازار ارز و در صرافی ها آزاد اعلام کرد و ممنوعیت آن را لغو کرد. طی این ابلاغیه از این پس خرید و فروش ارز و همچنین همراه داشتن دلار در کشور ممنوع نیست و عموم مردم می تواند از طریق صرافی ها ارز خریداری کنند.

به دنبال این اتفاق تعداد زیادی از مردم جلوی صرافی ها جمع شدند تا از این فرصت استفاده کرده و به خرید و فروش ارز بپردازند. با این ابلاغیه دیگر مردم می توانند به راحتی ارز مورد نیاز خود را در بازار خریداری کنند و کسانی که در خانه دلار دارند می تواند بدون نگرانی آنها را در صرافی ها به فروش برسانند.

صرافی ها منتظر تعیین نرخ ثانویه ارز هستند

البته هنوز هیچ یک از صرافی ها اقدام به معامله نکرده اند و تنها مردم در مقابل آنها جمع شده اند. گفته می شود صرافی ها اعلام بانک مرکزی در خصوص نرخ ثانویه ارز هستند که هنوز تعیین نشده است. با تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه دیگر صرافی ها خرید و فروش خود را آغاز می کنند و مردم می توانند از طریق صرافی ها این موضوع را پیگیری کنند.

فروش دلار های خانگی توسط مردم

اما وضعیت پیش آمده باعث شده مردم دلارهای خود را برای فروش به صرافی ها بدهند و حجم زیادی از تقاضا برای فروش دلار به صرافی ها آغاز شده است. همین موضوع باعث افزایش عرضه شده و نسبت عرضه به تقاضا بیشتر شده است و همین باعث کاهش تدریجی قیمت دلار شده و در آینده نیز می شود. با این حساب در روزهای آینده قیمت حبابی دلار کمتر خواهد شد تا این که به مقدار واقعی خود برسد.