نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور

نفتی شدن مجدد رشد اقتصادی کشور


چند روز پیش بود که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کرد و مشخص شد همچنان رشد اقتصادی کشور مربوط به نفت است یعنی همچنان اقتصاد ایران نفتی است. با این که اکثر دانشمندان اقتصادی بر خروج نفت از اقتصاد کشور تاکید دارند اما همچنان نفت جزء موارد موثر در اقتصاد ایران است.

همین هفته بود که یکی از مدیران بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال حدود چهار درصد بوده که این رشد در واقع رشد مربوط به اقتصاد نفتی می باشد. حالا سوال این است که چرا با این که همه می دانند اقتصاد وابسه به نفت برای کشور مشکل ساز خواهد شد اما باز هم کسی اقدامی انجام نمی دهد.

بهبود اقتصاد کشور با خروج نفت از اقتصاد

بسیاری از متخصصین اقتصاد و امور دارایی بر این باور هستند که اگر بتوان نفت را از اقتصاد ایران خارج کرد و اقتصاد کشور را غیر نفتی کرد می توان جلوی بسیاری از مشکلات اقتصادی حال و آینده را گرفت و به بهبود اقتصاد کمک کرد.

با وابستگی اقتصاد به نفت امکان ضربه و شوک های اقتصادی بسیار زیاد خواهد بود. با کوچکترین تغییر در قیمت جهانی نفت، اقتصاد ایران با مشکل مواجه خواهد شد و تمام اقتصاد ایران برهم می ریزد. اما اگر درب چاه های نفت را ببندیم و اقتصاد غیر نفتی را پیش بگیریم می توان با ایجاد ارزش افزوده بر مواد تولیدی قیمت آنها را بالا برد و به رشد اقتصاد کشور کمک بسزایی کرد.