ارزان شدن دلار، خواسته صرافی ها

ارزان شدن دلار، خواسته صرافی ها


چند ماهی می شود که قیمت ارز مخصوصا قیمت دلار افزایش یافته و در کنار این دیگر ارز دولتی نیز به صرافی ها داده نمی شود و همین موضوع باعث نارضایتی صراف ها شده است. وضعیت بازار طوری شده که سود برای دلال هاست و نوسانات بازار برای تجار و صرافی ها. همین امر باعث تشدید نارضایتی ها شده به حدی که صراف ها از بانک مرکزی درخواست کردند قیمت دلار را کاهش دهد.

در گیرودار این روزهای قیمت ارز، نرخ دلار بالا کشیده و دیگر پایین نمی آید. وضعیت طوری شده که فقط به ضرر صرافی هاست و دلالان بازار ارز به کسب و کار خود مشغول هستند و دلالی خود را می کنند.

تعدادی از صرافی ها با ابراز نگرانی از وضعیت بازار ارز از ریاست بانک مرکزی خواستند با تزریق ارز در بازار قیمت دلار را کم کند تا هم بازار آنها سکه شود و هم دست دلالان ارز از بازار کوتاه شود. 

رسیدن به ارز تک نرخی با تزریق ارز دولتی در بازار

خواسته ای الان هم کم و بیش در حال انجام است اما نه به صورت مداوم و کامل. گهگاهی بانک مرکزی مقداری ارز به صرافی ها می دهد تا با این کار بتواند قیمت های حبابی را شکسته و آنها را کاهش دهد. در این امر نیز تاحدودی موفق بوده اما مشکل نیازمند تزریق مداوم و روزانه ارز به بازار است تا در درازمدت تاثیر خود را بر بازار بگذارد.

بسیاری از فعالان اقتصادی به این نکته توجه دارند که اگر بانک مرکزی به صورت مداوم دلار و ارز را در بازار تزریق کند می تواند تا حدود زیادی مشکل دو نرخی شدن ارز را برطرف کند و در نتیجه به هدف چند ساله خود یعنی ارز تک نرخی دست یابد.