چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟

چه زمانی از رکود خارج خواهیم شد؟


خروج از رکود زمانی اتفاق می افتد که تولید داخلی افزایش یافته و به دنبال آن صادرات افزایش پیدا کند. در کنار این ها باید نرخ بیکاری نیز کاهش بیابد. در این صورت است که از رکود خارج می شویم و اقتصادی پویا خواهیم داشت. این مهم میسر نمی شود مگر با دنبال کردن اقتصاد مقاومتی.

وضعیت پیش روی اقتصاد کشور اصلا مناسب نیست و به گفته اکثر متخصصین اقتصادی وضعیت فعلی اقتصاد کشور رکود است. چند سالی می شود اقتصاد ما با رکود مواجه شده و مسئولین نیز هیچ پاسخی نسبت به این مشکل ندارند.

اقتصاد مقاومتی، راه خروج از رکود

چند سالی از بیانات رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی می گذرد و ما هنوز هیچ عملی از دستگاه های دولتی نمی بینیم. با این که تمام فعالان اقتصادی کشور براین باورند که تنها راه خروج از رکود پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و حتی مسئولین دولتی نیز این موضوع را تایید می کنند اما همچنان شاهد آن هستیم که در عمل اقتصاد مقاومتی اجرا نمی شود و دود آن در چشم اقتصاد کشور و مردم می رود.

مردم نیز خود می توانند در حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک کنند. اگر مردم سرمایه های خود را به جای نگهداری در صندوق و یا بانک در بخش تولید قرار دهند در این صورت می توانند در حل مشکلات اقتصادی و رشد اقتصاد و در نتیجه خروج از رکود به دولت کمک کنند.

چطور باید از رکود خارج شد؟

خبرهایی در مورد افزایش نرخ رشد اقتصادی منتشر شده که تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. حتی اگر این اتفاق هم بی افتد باز هم تاثیری در خروج از رکود نخواهد داشت و همچنان سایه رکود بالای سر کشور خواهد بود. تا زمانی که از رکود خارج نشویم وضعیت همین خواهد بود رشد اقتصادی معنایی نخواهد داشت.

با افزایش تولید و حمایت از تولیدات داخلی می توان در از بین بردن رکود موثر بود و با مداومت می توان طی یک سال رکود را از کشور دور کرد. امید است مسئولین اقتصاد کشور با دنبال کردن اقتصاد مقاومتی و مداومت در این امر در خارج شدن اقتصاد کشور از رکود تلاش کنند.