حمایت از تولید داخل باعث مهار تورم می شود

حمایت از تولید داخل باعث مهار تورم می شود


نزدیک به پنج سال است که تورم در ایران رشد بسیاری داشته و قیمت اجناس و کالاها سربه فلک کشیده اند. قدرت خرید مردم کم شده و درآمدها نیز کاهش یافته است. دیگر مردم تحمل تورم و رشد آن را ندارند و خواهان مهار تورم می باشند.

در این چندسالی که نرخ تورم رشد داشته و قیمت ها روزبه روز بیشتر شده اند مردم هم تحملشان بیشتر شده. در حالی که قدرت خرید بسیار کم شده و درآمد ها نیز ثابت مانده اما باز هم مردم تحمل دارند و تنها از دولت و مسئولین خواهان مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد آن است.

تولید داخلی، چاره مهار تورم

بسیاری از متخصصین حوزه اقتصاد و درآمدزایی بر این باورند که برای مهار تورم در ایران روشهای مناسبی وجود دارد که می تواند جلوی تحریم ها را بگیرد و ضرر آن را به حداقل برساند و نرخ تورم و بی کاری را کاهش دهد.

با توجه به توصیه رهبری مبنی بر پیگیری اقتصاد مقاومتی می توان تنها علاج مشکل فعلی اقتصاد را اقتصاد مقاومتی دانست و آن نیز جز توجه به داخل چیز دیگری نیست. یعنی با توجه به توان داخلی و تولیدات ملی می توان از وضعیت فعلی اقتصاد رهایی یافت و نرخ رشد اقتصادی را فزایش داد.

تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می تواند علاج رکود فعلی ما باشد که دولت باید این موضوع به سختی دنبال کند. مسئولین کشور نیز بر پیگیری اقتصاد مقاومتی اتفاق نظر دارند اما در عمل چیزی انجام نمی شود.

از جمله روش های حمایت از تولید داخل کاهش مالیات شرکتهای تولیدی و تولیدکنندگان و صنعتگران است تا از این طریق بتوان توان تولیدی آنها را افزایش داد.

حمایت از تولید ملی یا حمایت از تولیدکننده بیگانه؟

در حال حاضر دولت نه تنها از تولیدات ملی حمایت نمی کند بلکه درب واردات را نیز باز کرده تا سیل واردات کمر تولید ملی و تولید کنندگان را بشکند. بازشدن دروازه های واردات و عدم نظارت بر قاچاق در واقع حمایت از تولیدات خارجی و تولیدکننده بیگانه است.