جنگ روانی برای افزایش قیمت دلار

جنگ روانی برای افزایش قیمت دلار


طی چند روز گذشته نرخ دلار برای چندمین بار افزایش داشت و شاخص آن در بازار از به چهار هزار و پانصد تومان رسید. تقاضا نیز در بازار تغییری نکرد و کاسبان بازار به کار خود ادامه دادند. در کل بازار ای روزها با افزایش قیمت دلار تغییری در روییه خود نداشت. معامله گران بازار ارز در این روزها بدون هیچ مشکلی به معاملات خود پرداختند و بعضا به سود خوبی هم رسیدند.

گفته می شود این افزایش در نرخ دلار جنگ روانی است و با استفاده از این روشهای روانی می خواهند قیمت ها افزایش بیابد. به نظر می رسد عده از سودجویان قصد دارند با راه اندازی جنگ روانی و آشفته کردن اذهان عمومی قیمت دلار و دیگر ارزها را افزایش دهند و از این طریق بتوانند به نان و نوایی برسند.

ناکام ماندن سودجویان برای افزایش کاذب قیمت دلار

اما با این حال بازار ارز توانست از این جنگ روانی جان سالم به در ببرد. بانک مرکزی با توزیع ارز مرجع به مقدار کافی توانست موج تقاضای ارز را مدیریت کند و سودجویان نتوانستند به هدف خود یعنی افزایش قیمت دلار برسند.

سودجویان قصد داشتند با راه اندازی موج تقاضا در بازار ارز و خریدن تمام دلار ها قیمت آن را افزایش دهند و با راه اندازی بازار سیاه به سود خوبی برسند که با مدیریت مناسب بازار تقاضا به هدفشان نرسیده و قیمت ها در بازار ارز حفظ شد.

مشکلات توزیع ارز مرجع در بازار ارز

در این میان ارز مرجع یعنی همان دلار دولتی که قیمت پایین تر از بازار دارد و هدف از توزیع آن در بازار کاستن از قیمت ارز است فقط در بعضی صرافی ها توزیع می شود. یعنی فقط برخی صرافی های خاص ارز مرجع توزیع می کنند که باید نحوه توزیع ارز در بازار مدیریت شود تا فقط دست صرافی های برگزیده نباشد.

این موج تقاضای کاذب که به خیر گذشت اما مسئولین پولی و ارزی کشور و مسئولین بانک مرکزی باید برای آینده فکری به حال بازار ارز کنند تا دوباره با چنین موج هایی مواجه نشویم.