حقوق های نجومی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارند؟

حقوق های نجومی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارند؟


چند ماه پیش بود که فیش های حقوقی نامتعارف رسانه ای شد و بحث آن در جامعه داغ شد و به حقوق های نجومی معروف شدند. همه مردم و حتی مسئولین با این نوع حقوق ها مخالفت کردند و خواستار جلوگیری از آن و بازپس گیری اموال از دست رفته شدند. خواسته ای که گرچه جامعه عمل به خود ندید اما با گذشت زمان از یادها فراموش شد.

تقریبا تمام مردم و مسئولین با این حقوق های نجومی مخالف بودند و هر کس به نوعی مخالفت خود را ابراز می کرد. اما در همین میان بودند عده ای که حقوق نجومی بگیران را ذخیره کشور و خادمین ملت نامیدند. خادمینی که از بیت المال برای پر کردن جیب خودشان استفاده می کنند.

ضرر حقوق های نجومی بر اقتصاد کشور

حقوق های نامتعارف موسوم به نجومی علاوه بر این که از اموال بیت المال بذل و بخش می کند و جیب کشور را خالی می کند ضرر های دیگری نیز دارد. افزایش فاصله دهک ها، شکاف اقتصادی، نارضایتی عمومی مشکلات غیر اقتصادی این حقوق های نامتعارف است.

اما مشکلات اقتصادی این حقوق ها عبارتند از: کاهش سرمایه کشور، مرفه و بی عار شدن مسئولین حقوق بگیر، عدم حل مشکلات اقتصادی و در عین حال تاثیر گذاری بر بازار طلا و ارز.

ارتباط حقوق های نجومی با نرخ ارز

شاید ارتباط حقوق های نجومی با بازار ارز کمی عجیب باشد اما این حقوق ها می تواند در بازار ارز نیز تاثیر گذار باشد. وقتی افراد می بینند مدیری که کار انجام نمی دهد و در مقابل حقوق بالایی دریافت می کند فکر می کنند آنها نیز به دنبال چنین کارهایی بروند و می خواهند مثل آنها شوند. 

عده ای در بازار ارز و یا بازار سکه سرمایه گذاری می کنند و به صورت هجومی اقدام به خرید ارز و دلار می کنند. یعنی تقاضای کاذب به وجود می آورند. همین تقاضای کاذب باعث می شود ارز در بازار کم شود و کم شدن ارز همانا و افزایش قیمت آن همانا. به این صورت است که قیمت راز به راحتی افزایش می یابد و به این راحتی ها نیز کم نخواهد شد.