چه کسی پول تقلبی در کرمانشاه توزیع کرده؟

چه کسی پول تقلبی در کرمانشاه توزیع کرده؟


توزیع پول و اسکناس تقلبی در کرمانشاه تیتر یک خبرهای اقتصادی شده به طوری که در نهایت دادستانی کشور بیانیه صادر کرده و گفته عوامل توزیع پول تقلبی در کرمانشاه دستگیر شده اند و در حال طی مراحل قانونی هستند. حتی اگر این عوامل دستگیر هم شده باشند چه تضمینی وجود دارد تا دوباره کسی دست به این کار نزند؟

دادستان عمومی کرمانشاه خبر چاپ و توزیع اسکناس تقلبی در این شهر را تایید کرد و گفت ما عوامل این کار را دستگیر کرده ایم و در حال انجام مراحل قانونی هستیم. کارگاه چاپ پول تقلبی در این شهر با دقت نیروهای انتظامی و امنیتی کشف شد و در زمان مناسب عوامل این کار دستگیر شدند.

کشف دستگاه چاپ چک پول تقلبی

کارگاه مورد نظر پلمپ شد و پول های چاپ شده نیز به توقیف نیروی انتظامی درآمد. در این کارهای مقدار زیادی اسکناس و همچنین چک پول که به صورت تقلبی تولید شده بود پیدا شد. در این کارهاش دستگاه های طراحی و چاپ پول نیز وجود داشت که همه دستگاه ها ضبط شدند.

وجود این کارگاه و چنین دستگاه هایی حاکی از مهم بودن این قضیه است و ما به دنبال عوامل اصلی این جنایت هستیم.