آشنایی با واحد پولی ریال

آشنایی با واحد پولی ریال


ریال نام آشنایی برای همه ما است. واحدی که معمولا آن را در بانک ها و مکانهای رسمی می شنویم و در کوچه و بازار از آن خبری نیست.  ریال فقط واحد پولی کشور ما نیست و چند کشور دیگر نیز از آن به عنوان واحد پول استفاده می کنند.

ریشه ریال از کجا آمده؟

بر سر اینکه ریشه کلمه ریال از کجا آمده کمی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر این باور هستند که کلمه «ریال» برگرفته از واژه ای اسپانیایی و یا پرتغالی real به معنی شاهی یا شاهنشاهی بوده که وارد زبان فارسی شده و اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. عده ای نیز براین باورند که ریال برگرفته از لغت لاتین رگالیس به معنی پادشاهی گرفته شده که آن نیز اشاره به پادشاهان عرب دارد. به هر حال چیزی که مهم است این است که در حال حاضر ریال واحد پولی چندین کشور در دنیا است.

البته بعضی نیز می گویند ریال نام سکه های نقره ای خاصی بوده که در اسپانیا از آن استفاده می شده و کشورهای مستعمره اسپانیا نیز از آن نام برای واحد پولی خود استفاده کرده اند.

ریال در ایرانی

در گذشته از واحد های تومان، شاهی و قران در ایران به عنوان واحد پول استفاده می شود اما در اوایل قرن چهارده خورشیدی واحد تومان کنار گذاشته شد و از واحد ریال به عنوان واحد پولی کشور استفاده شد. اختلاف واحد پول رسمی و بازاری در ایران از اینجا شروع شد. ریال فقط مصوبه بود و مردم با آن آشنایی نداشتند و به همین دلیل از همان تومان برای واحد پولی استفاده می کردند. حتی برخی از مسئولین نیز از تومان استفاده می کردند.

در زبان بین المللی از علامت IRR برای معرفی واحد ریال ایران در معاملات جهانی استفاده می کنند و این علامت نشانگر ریال ایران می باشد.

واحد پولی ریال در دیگر کشورها

به غیر از ایران کشور های دیگری نیز از واحد ریال به عنوان واحد پولی استفاده می کنند. کشورهایی نظیر عربستان، عمان، قطر و یمن که ریال را به عنوان واحد پول خود برگزیده اند. دو کشور دیگر نیز واحد ریال را با کمی تغییر مورد استفاده خود قرار داده اند. کشور کامبوج که از واحد ریل استفاده می کند. و کشور برزیل که واحد پولی آن رئال است.