چه کسی در وزارت نفت اختلاس میلیاردی انجام داده؟

چه کسی در وزارت نفت اختلاس میلیاردی انجام داده؟


هنوز پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی و دوازده هزار میلیاردی روشن نشده که وزیر نفت درباره اختلاس میلیاردی دیگر در وزارت نفت سخن می گوید. اختلاسی که خبرش داغ مردم را نسبت به اختلاس های قبلی و حقوق های نجومی تازه می کند.

تا این لحظه میزان اختلاس فرد مورد نظر حدود صد میلیارد تومان محاسبه شده و امید است این رقم بیشتر نشود و به زودی به خزانه دولیت برگردانده شود.

حقوق وزارت نفت کفاف کارمند را نداده که دست به اختلاس زده!

گفته میشود یکی از کارکنان وزارت نفت این اختلاس را انجام داده که مسئولین مربوطه متوجه شده اند و به مقامات قضایی اطلاع داده اند. فرد مورد نظر از کشور خارج شده و مقامات قضایی قصد بازگردانی وی را دارند. البته این فرد همدستانی نیز داشته که یکی از آنها که مدیر بخش اکتشافات بوده دستگیر شده و دیگر همدستانش نیز به زودی دستگیر خواهند شد.

نکته جالب این موضوع این است که با این که حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت بسیار مناسب و خوب است اما شاهد آن هستیم که این حقوق و امکانات کفاف این کارمند خدوم! را نداده و ایشان دست به چنین کاری زده اند.

پایین آمدن جایگاه اختلاس گری از مدیر به کارمند!

نکته دوم این که تا قبل از این اختلاس گران مدیران و مسئولین بخش ها بوده اند اما در این اختلاس فرد مختلص فقط یک کارمند بوده که این جای تعجب دارد. احتمالا توانایی اختلاس از جایگاه مدیر به جایگاه کارمندی نزول کرده است. پیش بینی می شود جایگاه اختلاس در آینده به آبدارچی و خدمه در بخش های مختلف برسد و آبداچیان عزیز بخش ها نیز چنین جایگاهی را تجربه کنند.